U Zvorniku se okupili maturanti TŠC-a iz 1984. godine

0
U Zvorniku se okupili maturanti TŠC-a iz 1984. godine
FOTO: Elektrotehničari 1984. TŠC Karakaj

U Zvorniku su se okupili nekadašnji učenici TŠC-Karakaj, odjeljenja elektrotehničara, a koji su 1984.godine maturirali u Zvorniku.

Jedan broj elektrotehničara iz 1984.godine okupio se u jednom od zvorničkih ugostiteljskih objekata. Na ovom okupljanju pored nekadašnjih učenika TŠC-a pojavili su se i tadašnji razrednik mr. Dževad Tosunbegović, kao i direktor Milisav Nikolić.

Inicijatori ovog velikog broja bili su nekadašnji učenici Besim Sahanić i Blago Stević.

U Zvorniku se okupili maturanti TŠC-a iz 1984. godine
FOTO: Maturanti iz 1984.g. danas

Većina učenika, a danas porodičnih ljudi postigla je značajne uspjeha u svom životu, nažalost jedan broj njih nije više među živim.

Zanimljivo je da nekadašnji razrednik ovog odjeljenja Dževad Tosunbegović, nakon ispraćene generacije ubrzo napušta prosvjetu i posvećuje se poslovima iz svoje struke elektro inženjerstva, a nekadašnji direktor Nikić uživa u penziji.