Za zapadni dio grada Zvornika priprema se projektna dokumentacija za vodosnabdjevanje

0
Sanacija vodova na Kula Gradu i putno povezivanje sa Sultanovićima (FOTO)
FOTO: Arhiv

Kvalitetnim vodosnabdijevanjem nije pokrivena kompletna teritoriju grada Zvornika, ostao je njen zapadni dio.

Za ovaj dio grada Zvornika priprema se projektna dokumentacija, a to je vodovod od naselja Šćemlija preko Glumine, Oraovca, Križevića, obuhvaćene će biti i Kitovnice i dio Jardana. To je naš sljedeći korak, očekujemo da ćemo i tu dobiti značajna i donatorska sredstva, nešto će finansirati i gradski budžet, a jedan dio i Ministarstvo za povratak Federacije BiH “, rekao je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović . On je dodao da će na taj način kvalitetnim vodosnabdjevanjem biti pokrivena kompletna teritorija grada Zvornika.

Gradonačelnik je najavio i da se priprema dokumentacija za kanalizacionu mrežu na prostoru Vodovoda „Sjever“ ( Lokanj i dio Pilice) čija se poslednja faza završava ovih dana.