Subvencionisanje prevoza učenika u Zvorniku

0
Subvencionisanje prevoza učenika u Zvorniku

Prema gradskoj Odluci o subvenciji prevoza učenika i ove godine ovo pravo imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola koji nemaju dotaciju Ministarstva, u zavisnosti od njihovog statusa.

Da bi ostvarili ovo pravo učenici treba da preuzmu potvrdu u Gradskoj upravi Zvornik, kancelarija br. 12, počev od 23. avgusta 2021. godine.

Grad Zvornik će za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja, djecu sa posebnim potrebama i za njihove pratioce u stopostotnom iznosu finansirati mjesečnu kartu. U potpunosti će biti finansirana i mjesečna karta za učenike srednje škole koji su nosioci Vukove diplome.

U ovoj godini za ovu namjenu u gradskom budžetu planirano je 230.000 KM.

Sve informacije mogu se dobiti lično u kancelariji br. 12 i putem telefona br. 056/232-233.