Projekat „e-beba“ uveliko olakšava proceduru prijave rođenja djeteta u Zvorniku

0
Projekat „e-beba“ uveliko olakšava proceduru prijave rođenja djeteta u Zvorniku

U matičnoj službi Grada Zvornika od početka realizacije projekta „e-beba“ do 31. avgusta u matičnu knjigu rođenih na osnovu elektronske prijave koja se popunjava u zvorničkoj Bolnici upisane su 34 bebe. Nakon toga roditeljima iz Gradske uprave Zvornik, besplatno, na kućnu adresu među prvim dokumentima koje dobijaju za njihovo novorođenče, stižu i uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Matična služba Grada Zvornika počela je da sprovodi projekat 4. avgusta, nakon što su matičari prethodno prošli obuku za rad u ovom sistemu.

Projekat „e-beba“ olakšava roditeljima proceduru prijave novorođenčeta, jer se cjelokupan proces pokreće i završava u porodilištu, nakon čega zdravstvena ustanova prijavu o rođenju potpisanu od strane ovlaštenog lica zdravstvene ustanove, dostavlja nadležnoj matičnoj službi u papirnom i elektronskom obliku. Prijava o rođenju djeteta je javna isprava na osnovu koje se vrši upis činjenice rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih.

Ukoliko roditelji djeteta nisu vjenčani ili su jedan ili oba roditelja državljani Federacije BIH, posle poruke koju dobiju putem SMS preko sistema „e-beba“, dužni su da dođu u matičnu službu.

U slučaju kada novorođenčetu nije određeno lično ime u proces se uključuje Centar za socijalni rad.

Jedinstveni matični broj za novorođenče od ranije određuje se elektronski u nadležnoj Policijskoj upravi.

Nosilac projekta je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.