Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)

0
Pomaganje ugroženim i slabim dužnost je svih ljudi. Život bez pitke vode danas je teško zamisliv u modernoj civilizaciji, ipak u Africi i narodu Sudana voda je najveće bogatstvo. Naselje Zanga u jednoj od pustinja Sudana ima oko 500 porodica i cijeli život imaju probleme sa obezbjeđivanjem dovoljne količine vode. Taj problem je riješen zahvaljujući humanim ljudima i vrijednim volonterima humanitarnih organizacija koje djeluju na ovom području. Takozvani dubinski bunar bio je moguć u blizini naselja Zanga u Sudanu, ali je najveći problem predstavljalo finansiranje jednog ovakvog projekta. Sudan je zemlja koja spada među najsiromašnije u Africi i cijelom svijetu. Sudbina je spojila aktviste iz Sudana sa uglednim privrednikom u Beču koji je rođen u Kozluku kod Zvornika, rezultat ovog spoja dao je rekordnu brzinu u obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava za kopanje dubinskog bunara i vodovoda za naselje Zang koje se nalazi u sudanskoj pustinji. Dobar dio radova finansirao je podrinjac Husnija Marhošević koji je u životu saznao kako je izgubiti sve i spašavati živu glavu. Danas više od 500 porodica u sudanskom naselju Zang ima pitku vodu u svojim domovima, a ovo naselje postalo je jedno od boljih u siromašnom Sudanu. Ovakve priče nam pokazuju da uvijek ima više dobrih ljudi nego onih koji to nisu i da će dobro uvijek ugledati svjetlo dana, a tama uvijek ostati u noći i na kraju nevidljiva.

Pomaganje ugroženim i slabim dužnost je svih ljudi. Život bez pitke vode danas je teško zamisliv u modernoj civilizaciji, ipak u Africi i narodu Sudana voda je najveće bogatstvo. Naselje Zanga u jednoj od pustinja Sudana ima oko 500 porodica i cijeli život imaju probleme sa obezbjeđivanjem dovoljne količine vode.

Taj problem je riješen zahvaljujući humanim ljudima i vrijednim volonterima humanitarnih organizacija koje djeluju na ovom području. Takozvani dubinski bunar bio je moguć u blizini naselja Zanga u Sudanu, ali je najveći problem predstavljalo finansiranje jednog ovakvog projekta. Sudan je zemlja koja spada među najsiromašnije u Africi i cijelom svijetu.

Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)

Sudbina je spojila aktviste iz Sudana sa uglednim privrednikom u Beču koji je rođen u Kozluku kod Zvornika, rezultat ovog spoja dao je rekordnu brzinu u realizaciji projekta i puštanje vode u vodovod za naselje Zang koje se nalazi u sudanskoj pustinji. Kompletne radove kopanja bunara i dovoda vode do svake kuće u naselju Zanga finansirao je podrinjac Husnija Marhošević. Prema riječima Marhoševića životno iskustvo ga je naučilo kako je to  izgubiti sve materijalno u jednom danu i spašavati živu glavu.

Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)
FOTO: Aktivisti iz Sudana u društvu Husnije Marhoševića

Samo ono što dam to i imam, Bog nas obavezuje da dio stečenog udijelimo onima koji su u potrebi, toga se u životu držim i prezadovoljan sam onim što mi Bog dragi daje, kaže Marhošević dok šeta kozlučkom čaršijom. Kratku poslovnu posjetu BiH, iskoristio je da obiđe rodni prag, komšije i prijatelje u Kozluku.

Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)

Danas više od 500 porodica u sudanskom naselju Zang ima pitku vodu u svojim domovima, a ovo naselje postalo je jedno od boljih u siromašnom Sudanu.

Ovakve priče nam pokazuju da uvijek ima više dobrih ljudi nego onih koji to nisu i da će dobro uvijek ugledati svjetlo dana, a tama uvijek ostati u noći i na kraju nevidljiva.

Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)
FOTO: Mezarje u Beču

Podrinjci su poznati po aktivizmu i humanosti, a među njima je zasigurno i ponosni Kozlučanac Husnija Marhošević koji učestvje u mnogim akcijama kako bi se život ljudi unaprijedio i olakšao. Poslije akcije u Sudanu, Husnija je dio imetka uložio i za parcelu groblja-mezarja za muslimane u Beču.

FOTO: Husnija Marhošević uzeo učešće u akciji i radom na mašini

Zajedno sa svojim radnicima uradio je put i uredio kako bi parcela izgledala kako dolikuje.

Voda za 500 porodica u pustinji u Sudanu obezbjeđena zahvaljujući humanosti Husnije Marhoševića (FOTO)
FOTO: Aktivnosti na uređenju muslimanskog mezara u Beču

Podsjećamo na neke od aktivnosti Husnije Marhoševića i Kozlučana, a o kojima smo ranije pisali koje su se realizovale u BiH:

Podrinjci pomažu i džemate u Federaciji, čuveni Kozlučanac Husnija Marhošević donirao potrebna sredstva i okončao pokrenutu akciju nakon dva dana (VIDEO)

 

Kozlučani velikom akcijom pomažu rad narodne kuhinje MFS-EMMAUS, inicijator Husnija Marhošević obezbjedio hranu za sve korisnike u posljednjoj sedmici Ramazana (FOTO)

 

Za komšije u Kozluku obezbjedio ogrijev, prehrambene artikle i kolektivni iftar, ugledni privrednik Husnija Marhošević ne zaboravlja svoje Kozlučane (FOTO)