Posao ima 9.768 Zvorničana, a traži ga njih 3.748

0

Informacija o stanju u privredi i zapošljavanju grada Zvornik koja je rađena za sjednicu lokalnog parlamenta,sadrži osnovne podatke o ekonomskim kretanjima kao i indikatore poslovanja privrednih subjekata Grada Zvornik godini, na dan 30.09.2021. godine. NJen osnovni cilj je ukazati na stanje i tendencije kretanja u privredi na području Grada Zvornik uz objektivnu ocjenu uslova u kojima posluju privredni subjekti, te ekonomskih efekata poslovanja.
U izradi informacije korišteni su podaci: Poreske uprave RS, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Zvornika, Zavoda za zapošljavanje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS i Spoljno-trgovinske komore BiH.
Privredna društva imaju najznačajnije mjesto u poslovanju privrede Grada Zvornik. Kod analize opštih pokazatelja poslovanja, može se konstatovati da na dan 30.09.2021. godine, na teritoriji Zvornika posluje ukupno pravnih lica 1.185 (podaci Poreske uprave RS, Filijala Zvornik).
Prema evidenciji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Gradske uprave na teritoriji Zvornika posluje 847 preduzetničkih radnji (u ovaj broj uvrštene su i „izdvojene jedinice“ osnovnih radnji, kojih ima 28). U odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine broj preduzetničkih radnji je povećan za 53 radnji, odnosno za 6,68%. Najbrojnije su zanatske radnje 283, zatim trgovinske 226, ugostiteljke 142 i ostale.

Po podacima Poreske uprave RS, Filijala Zvornik, na dan 30.09.2021. godine ukupan broj zaposlenih lica je 9.768. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Zvornik aktivnih nezaposlenih lica je 3.748.
Evidencijom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poslovnica Zvornik, koja se odnosi na broj korisnika prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a koji žive na teritoriji Zvornika, za devet mjeseci ove godine, ukupan broj korisnika je 7.236 osoba.
Ovi brojčani statistički podaci daju najbolji uvid u privrednu i socijalnu sliku Zvornika i njegovih stanovnika koja nije ni malo zavidna. Naprotiv, kada se pogledaju prosječna primanja zaposlenih ili penzionera većina njih jedva sastavlja kraj sa krajem, a kako je krenulo uskoro će se izjednačiti broj radnika i penzionera.