Rio Tinto revidira dinamiku realizacije Projekta “Jadar”

0
Rio Tinto revidira dinamiku realizacije Projekta “Jadar”
FOTO: Ilustracija

Kompanija Rio Tinto je saopštila je danas da je usljed kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala dinamiku realizacije Projekta “Jadar“.

Na osnovu trenutnih procjena i pod uslovom da se ishoduju sva relevantna odobrenja i dozvole, očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine, navodi se u saopštenju i podsjeća da je prethodni planirani rok bio 2026. godina.

Iz Rio Tinta dodaju da kompanija ostaje posvećena razvoju Projekta “Jadar” i prepoznaje da u daljem napredovanju projekta mora da sluša i poštuje stavove svih zainteresovanih strana.

Rio Tinto napominje da će iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu.

Dobijanje odobrenja o eksplatacionom polju je, navodi kompanija, neophodan uslov da Rio Tinto formalno podnese Vladi Srbije Studije procjene uticaja na životnu sredinu, koje će uključivati javne konsultacije.

Studije procjene uticaja na životnu sredinu ključne su u procjeni i definisanju mjera za ublažavanje potencijalnih uticaja na životnu sredinu. Izrada Studije izvodljivosti se nastavlja, a završetak se revidira na osnovu ponovo procijenjene dinamike realizacije projekta.

Rio Tinto je posvećen poštovanju najviših ekoloških standarda i razvoju Projekta “Jadar“ na održiv način, u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i svim važećim zakonima i propisima Republike Srbije i Evropske unije, piše u saopštenju.