Pripadnici EUFOR-a danas u patroli kroz Zvornik

0
EUFOR u Zvorniku

Danas su primjećena vozila EUFORa u gradu Zvornik. Nakon što su novi pripadnici EUFOR-a stigli u BiH, saopštena je informacija da će isti biti raspoređeni u sredinama gdje je ranije bilo međunacionalnih incidenta.

Ovo je poslije dugo vremena da su pripadnici EUFOR-a primijećeni u patroli pod oružjem na ulicama Zvornika. U grad su stigli sa tri voj avozila bez teškog naoružanja. Pripadnici EUFOR-a su na uniformama nosili grbove Austrije, Kosova i Albanije.

Iz Policijske uprave Zvornik nije bilo informacija o današnjoj i budućim patrolama na ulicama Zvornika i u opštinama zvorničke regije.