Otvoren javni poziv za obavljanje pripravničkog staža povratnicima sa VSS

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je  javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području entiteta Republika Srpska i u općinama entiteta Federacija BiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf[1]Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

  1. Tekst javnog poziva na:

https://fmroi.gov.ba/v3/wp-content/uploads/2022/06/JAVNI-POZIV-PRIPRAVNICI-2022.pdf

  1. Prijavni obrazac za fizička lica:

https://fmroi.gov.ba/v3/wp-content/uploads/2022/06/obrazac-prijave-fizicka-lica-22.doc

  1. Prijavni obrazac za pravna lica:

https://fmroi.gov.ba/v3/wp-content/uploads/2022/06/obrazac-prijave-pravna-lica-22.doc

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.