Novi pacijent monitori na odjeljenju za internističke grane zvorničke bolnice

Novi pacijent monitori na odjeljenju za internističke grane zvorničke bolnice

Bolnici Zvornik isporučeno je pet novih monitora za nadzor pacijenata nabavljenih za javne zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa u Republici Srpskoj u okviru „Hitnog projekta COVID 19“ koji sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Edukator zastupnika medicinske opreme „Medicom“ iz Bijeljine upoznao je prethodnog dana osoblje internog odjeljenja sa principom rada pristiglih monitora za nadzor pacijenata, te je instalirao uređaje koji su od danas u upotrebi na Odjeljenju za internističke grane.

“Pacijent monitori omogućavaju kontiniurano praćenje pacijentovih vitalnih funkcija i parametara, te imaju mogućnost povezivanja više monitora u pacijent monitoring sistem.Pacijent monitori koji su pristigli u našu ustanovu dizajnirani su da budu prenosivi i praktični za upotrebu, te uz različite konfiguracije zadovoljavaju raznovrsne kliničke potrebe.”, saopštemo je ovim povodom iz zvorničke bolnice.