Predsjedništvo BiH donijelo više odluka: Pomoć za projekte u Lokanju, Pilici i Tabancima

Predsjedništvo BiH donijelo više odluka: Pomoć za projekte u Lokanju, Pilici i Tabancima
FOTO: Arhiv

Predsjedništvo BiH donijelo je i odluke o ratifikaciji Sporazuma o grantu između BiH, Republike Srpske, Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga u Republici Srpskoj – Lokanj – Pilica – Vodosnabdijevanje faza jedan i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Zvorniku.

Članovi Predsjedništva donijeli su Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad – Dvor.

Donijeta je odluka i o ratifikovani Sporazuma razmjenom nota između Savjeta ministara i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u BiH.

Predsjedništvo je donijelo više odluka koje se tiču ratifikacije sporazuma, poput onih sa Vladom Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, kao i o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta na lokaciji Hum – Šćepan Polje i priključnih dionica.

Među donijetim odlukama je i ratifikacija sporazuma o grantu između BiH, Federacije BiH, opštine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za zapadni Balkan za projekat ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u Jajcu.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za održavanje konzularnih dana Generalnog konzulata Hrvatske u Mostaru, koji bi se održavali Stocu, kao i za otvaranje konzularne kancelarije Poljske u Mostaru.

Odobreno je zaključivanje Operativnog sporazuma između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut Bari radi sprovođenja projekta “Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u BiH s ciljem usklađivanja sa EU standardima”.

Odluka je donesena i o ratifikaciji Dopune jedan Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za BiH za 2019. godinu, između Evropske komisije djelujući u ime EU i BiH koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Donesene su odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između EU i BiH, kao i o učešću BiH u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Ratifikovan je i sporazum između Savjeta ministara i Vlade Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva.