Sastanak predstavnika Geozavoda Republike Srpske i Srbije – dogovorene aktivnosti na izradi Geohemijskog atlasa Republike Srpske

U prostorijama Republičkog zavoda za geološka istraživanja održan je radni sastanak između predstavnika Geološkog zavoda Srbije i Geološkog zavoda Republike Srpske. Tema sastanka je bila diskusija o daljim pravcima razvoja Zavoda kao i nastavak dugogodišnje saradnje između institucija.

– Ovom prilikom započeta je saradnja i utvrđeni su naredni koraci u okviru projekta izrade Geohemijskog atlasa Republike Srpske koji predstavlja osnovu kako za dalja istraživanja tako i za programiranje i planiranje raznovrsnih projekata koji se odnose na upravljanje životnom sredinom i mineralnim resursima.

U narednom periodu biće definisani svi potrebni detalji i uslovi, a nakon početne faze projekta krenuće se sa terenskim aktivnostima. Republički zavod za geološka istraživanja će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima ka unapređenju saradnje i sa drugim institucijama – saopšteno je iz ove institucije.