Besplatni udžbenici u Republici Srpskoj za školarce od prvog do četvrtog razreda – Iz budžeta 4,5 miliona KM za školske knjige

Vlada Republike Srpske saopštila je da će za školsku 2022/2023. godinu biti obezbijeđeni udžbenici za sve učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola.

Takođe, Vlada RS obezbijedila je novac za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja, kao i učenicima od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u porodici sa troje i više djece.

– Kako bi doprinijeli ostvarivanju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i mjera definisanih programom Populacione politike, budžetom za 2022. godinu planirano je 4,5 miliona KM za nabavku udžbenika – kažu u Vladi RS.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, u školskoj 2022/2023. godini, na osnovu navedenih kategorija, udžbenici će biti obezbijeđeni za oko 44.600 učenika.

Takođe, Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbijediće udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece i to za djecu od petog do devetog razreda i za školsku 2022/2023. godinu.