Suđenje Džombiću: Potraživanje odštete više od 24 miliona nastalih kreditiranjem firme “Energolinija” Zvornik

Antonija Dulić, predstavnica IRB-a je pročitala zahtjev pred Sudom, u kom se navodi da je banka pretrpjela značajnu imovinsku štetu usljed neisplaćivanja kredita.

Davalac kredita banci bio je Fond za razvoj i zapošljavanje, a korisnik zvornička “Energolinija”, dok su jemci bili firme “Alumina” i “Alusil”, rekla je Dulić.

U pomenutom dokumentu navodi se da 19,4 miliona predstavlja glavnicu, 3,4 miliona kamate, 370.000 maraka zatezne kamate, te 940.000 maraka zbog nezakonitog trošenja sredstava. Dulić je kazala da je “Energolinija” do oktobra 2013. isplatila 518.474 KM, a “Alumina”, koja je bila jemac od oktobra 2013. do decembra 2017. godine, 6.194.870 KM.

“Alumina” je kasnije tužila IRB i tražila da se poništi ugovor o jemstvu, pojasnila je Dulić.

“Tužbu su usvojili Okružni privredni sud u Bijeljini i Viši privredni sud u Banjaluci i IRB RS-a je vratila “Alumini” pomenuti iznos od 6.194.870 KM”, rekla je Dulić.

Prema njenim riječima, nakon što je preduzeće “Energolinija” otišlo u stečaj, stečajni upravnik je osporio potraživanja Fonda za razvoj i zapošljavanje. Naglasila je da je podnesena tužba za utvrđivanje osnovanosti potraživanja od “Energolinije”, kao i da su u toku sudski postupci s preduzećima “Mehanika” i “Alusil”.

Nad preduzećem “Energolinija” otvoren je stečaj 2016. godine. Investiciono-razvojna banka je prijavila potraživanja, međutim stečajni upravnik je u potpunosti osporio ova potraživanja.

“Predlažemo da Sud zbog postupanja ‘Energolinije’ donese odluku da se donesu privremene mjere obezbjeđenja ‘Energoliniji’ u stečaju. Da im se zabrani sakrivanje, otuđivanje i raspolaganje imovinom, naročito onom koja se nalazi pod hipotekom, te da im se zabrani raspolaganje svojim sredstvima u iznosu od 24.170.510 KM”, navela je Dulić.

Bivši premijer Vlade RS-a Aleksandar Džombić je optužen da je zloupotrebom službene dužnosti, kao član Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB-a RS-a, pogodovao da preduzeće “Energolinija” iz Zvornika dobije kredit od 19,4 miliona KM iako u tom trenutku nije bilo kreditno sposobno.

Na današnjem ročištu ponovo se nije pojavio vještak Cvijo Šmanja iz Republičkog zavoda za sudsko vještačenje u Novom Sadu, a Sudsko vijeće je utvrdilo da je uredno primio poziv.

Predsjedavajući Vijeća sudija Dragan Uletilović je rekao da je nedopustivo da neko ko je uredno obaviješten ne dođe na zakazano ročište, te je naložio da se vještak ponovo pozove, kao i da Tužilaštvo takođe stupi u kontakt sa njim.

Nastavak suđenja zakazan je za 12. juli.