Odbrana Cvijana Tomanića traži oslobađanje, a Tužilaštvo veću kaznu za ratni zločin počinjen 1992.godine u Glumini kod Zvornika

Cvijanu Tomaniću potvrđena kazna od sedam godina zatvora za ratni zločin u Glumini kod Zvornika

Sud Bosne i Hercegovine osudio je Cvijana Tomanića u septembru prošle godine na sedam godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na području Zvornika, čime je proglašen krivim za učešće u ubistvu jednog lica, kao i premlaćivanju drugog.

Tužiteljica Dika Omerović kazala je kako je Tužilaštvo BiH uložilo žalbu jer smatra da je prvostepeno vijeće precijenilo oslobađajuće okolonosti koje su se našle na strani Tomanića.

“Tužilaštvo smatra da izrečena kazna zatvora od sedam godina nije primjerena težini krivičnog djela”, rekla je Omerović.

Ona je tražila od Apelacionog vijeća da u cijelosti prihvati njihovu žalbu i da izrekne veću kaznu zatvora.

U ranije dostavljenoj žalbi, Cvijan je tražio da mu se ukine prvostepena presuda, da se ista preinači ili izrekne manja kazna. On nije prisustvovao suđenju, a njegov branilac Predrag Ješurić je kazao da je Tomanić na liječenju.

Branilac Ješurić je, obrazlažući žalbu koju je on uložio, tražio da se Tomanić u potpunosti oslobodi krivnje, jer smatraju da nije dokazano ono što mu je stavljeno na teret, te da je presudom izneseno nekoliko kontradiktornosti.

“Ovdje mu se stavlja da je imao namjeru da liši života. Namjeru su najbolje determinisali svjedoci, rekli su da je Cvijan pucao u noge. Cvijan je to i priznao, htio je da zaplaši”, kazao je Ješurić, dodavši da nije imao namjere niti umišljaja da liši života, a samim tim ni da je saučesnik u tome.

Apelaciono vijeće Suda BiH odluku će donijeti u zakonom predviđenom roku.