EEG pregled u zvorničkoj bolnici počinje da se obavlja aktivno i intenzivno

EEG pregled u zvorničkoj bolnici počinje da se obavlja aktivno i intenzivno

Do nedavno EEG pregledi su se obavljali samo za bolničke pacijente koji u ustanovi borave na bolničkom liječenju.

Tehnika snimanja EEG-a (elektroencefalografija) je komforna za pacijenta, potpuno bezbolna i bezbijedna, neinvazivna metoda koja bilježi električnu aktivnost moždanih stanica (neurona), a čija pretraga traje između 30-60 minuta, bez kontraindikacija i bez efekta zračenja.

Pregled vrši specijalista iz oblasti neurologije, dr Milica Miladinović, koja je obavila neophodnu edukaciju iz ove oblasti, a koja pruža sveobuhvatan uvod u tehničke detalje i kliničku primjenu ovog aparata.

EEG pretraga se koristi prilikom: dijagnostikovanja epilepsije, upalnih bolesti mozga (encefalitisa), dijagnostike poremećaja svijesti, glavobolja, trauma mozga, oblika smetnji pamćenja (demencije), moždanog udara, poremećaja spavanja (narkolepsije).
EEG registruje moždanu aktivnost tokom budnosti i spavanja u vidu moždanih talasa različite frekvencije. Izvodi se dok pacijent leži.

Vaš potrebni EEG pregled možete obaviti uz adekvatnu uputnicu za specijalistički pregled izdatu od ljekara porodične medicine, saopšteno je iz zvorničke bolnice.