Zvornička bolnica uskoro dobija najsavremeniji Laboratorijski informacioni sistem (LIS) (FOTO)

Zvornička bolnica uskoro dobija najsavremeniji Laboratorijski informacioni sistem (LIS) (FOTO)

Danas, 19.7.2022. godine u JZU Bolnica Zvornik započeta je instalacija LIS-a (Laboratorijskog informacionog sistema).

LIS je softversko rješenje za unapređenje procesa rada u biohemijskoj laboratoriji. Razvija se sa ciljem da olakša, ubrza i poveća pouzdanost obrade uzoraka i izdavanja rezultata.

Laboratorijski informacioni sistem (LIS) omogućava elektronsku komunikaciju između analitičkog i administrativnog rada laboratorije.

Program LIS obuhvata registraciju pacijenta sa svim njegovim podacima, neophodnim analizama i povezuje unijete podatke sa analitičkim sistemima. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sistem automatski dostavlja podatke u LIS, koji generiše nalaze za svakog pojedinačnog pacijenta.

Svaki nalaz pregleda i potpisuje laboratorijski stručnjak – specijalista ili magistar medicinske biohemije.

Laboratorijski informacioni sistem (LIS) će se u potpunosti integrisati sa IZIS-om (Integrisani zdravstevni informacioni sistem), što znači da će nalazi pacijenata u realnom vremenu biti prebačeni u njihove kartone, saopšteno je iz JZU “Bolnica” Zvornik.