“Alumina” je kičma razvoja istočnog dijela RS

Naime, uprkos svim dosadašnjim problemima koje je prevazišla, „Alumina“ i dalje nastavlja sa pozitivnim poslovnim rezultatima, a suočena je i sa brojnim izazovima koje nameće i globalna finansijska kriza, političkim manipulacijama, konstantnim pričama o spornim podraživanjima, ponudama za otkup tih i takvih potražiovanja i slično.

Sve to nanosi štetu ovoj kompaniji, koja i pored svega toga nastavlja da niže odlične poslovne rezultate i potvrđuje da je upravo „Alumina“ taj „zlatni resurs“ privrede Republike Srpske, i jedan od ključnih nosilaca njenog privrednog razvoja.

Da je to tako, potvrđuju i same brojke, koje pokazuju da je „Alumina“ i u ovakvim uslovima organizuje redovan proces proizvodnje, uredno izmiruje sve svoje finansijske obaveze i uspijeva da sačuva tržišta za svoje proizvode.

Upravo takvi pozitivni poslovni pokazatelji potvrđuju da je „Alumina“ privredni gigant, koja ovim pokazuje da je riječ o veoma snažnom kolektivu, koji bez obzira na sve pritiske nastavlja da niže uspjehe na dobrobit svojih radnika, njihovih porodica, Zvornika, cijele regije Birač i istočnog dijela RS, ali i cijele Republike Srpske.

O kakvom gigantu je riječ, dovoljno govore i podaci da „Alumina“ godišnje u budžet Republike Srpske uplati više od 18 miliona maraka samo na ime poreza, da zapošljava oko 1.500 radnika i godinama uspješno posluje uprkos brojnim problemima koji opterećuju rad ove fabrike, a koji idu od tužbi sa kojima se “Alumina” godinama suočava, do poslovanja u uslovima globalne krize.

Ovakav uspjeh “Alumina” je ostvarila samo zahvaljujući tome što je firma u posljednjih osam-devet godina postavljena na zdrave noge i zato što kompanijom upravljaju ljudi koji imaju jasan plan poslovanja i nastupa na tržištima, i koji imaju hrabrosti i znanja da donose kvalitetne i pravovremene poslovne odluke.

Po obimu i kvalitetu proizvodnje, dinamici i količini robe, ostvarenim prihodima i strukturi kupaca, “Alumina” je jedan od najvećih poslovnih sistema u okruženju i ima sve preduslove i treba da nastavi trend svog razvoja, što bi omogućilo otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi, sa ciljem da i u budućim godinama zvornički gigant bude stabilna i prepoznatljiva firma u svjetskim okvirima.

Svi se slažu u jednom, a to je da se bez zajedničkih napora i zalaganja radnika i menadžmenta ne bi uspjelo postići to da “Alumina” danas predstavlja jednu od najuspješnijih kompanija u RS i BiH, koja širi proizvodnju, povećava investicije i broj zaposlenih i osvaja nova tržišta svojim proizvodima, ali i redovno izmiruje obaveze prema poslovnim partnerima i državi.

Koliko su radnici “Alumine” odgovorni i riješeni da stave tačku na dugogodišnji problem koji pritišće njihovu kompaniju, pokazuje i njihova odlučnost da u cijelosti otkupe državna potraživanja, a za to su spremni i da se kreditno zaduže, jer su obezbjedili dobvoljan broj kreditno sposobnih radnika. Upravo zbog ovakvog odnosa radnika prema svojoj firmi, prema svom poslodavcu, “Alumina” i opstaje, niže uspjehe i predstavlja motor razvoja domaće privrede, i za to radnicima “Alumine” treba “skinuti kapu” i odati poštovanje za spremnost da pomognu svojoj firmi.

Ruku na srce, radnici su naiskreniji u želji da sačuvaju “Aluminu”, na koju su mnogi “bacilli oko” u želji da je se dočepaju raznim malverzacijama. Najiskreniji su, jer oni i njihove porodice žive od “Alumine” i upravo je radnici mogu najbolje sačuvati i nastaviti raditi na tome da kompanija i dalje raste, širi proizvodnju i osvaja svjetska tržišta.

Inače, u toku je prikupljanje ponuda za otkup državnih potraživanja u FG “Birač”, čija je “Alumina” kćerka firma. Ponude polako pristižu. Već jednom je produžen rok, navodno zbog velikog interesa za kupovinu. Državo, ne daj ta potraživanja svakome i čuvaj nam “Aluminu”, a time i Republiku Srpsku, jer u vas gleda više hiljada građana Republike Srpske koji indirektno žive od “Alumine”.

(Banjaluka.net N.Sp.)