Sindikat metalske industrije i rudarstva prozvao ministarstvo finansija Vlade RS zbog izbjegavanja dostavljanja garancija za otkup potraživanja u fabrici glinice u Zvorniku

Poštovani,

Već smo u nekoliko navrata upozoravali i javnost i aktere oko dešavanja vezanih za privredu Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na kompaniju Alumina d.o.o. iz Zvornika.

Jasno je da bez realnog sektora nema ni opstanka Republike Srpske. Radnici koji rade u ovom sektoru bi trebali da budu posebno motivisani, a privredni subjekti poput Alumine, koji su osnova opstanka i razvoja privrede, morali bi da imaju poseban status, u najmanju ruku da budu tretirani kao subjekti od nacionalnog interesa i vitalnog značaja za Republiku Srpsku.

Međutim, odgovorna lica, koja bi trebala da se brinu o svemu tome, jer im je narod za to povjerio mandat, očigledno imaju i drugi, uporedni zadatak. Taj drugi je, očigledno, dijametralno suprotan od onog zvaničnog i nije u interesu naroda, nego pojedinaca i grupacija, koji, ili nisu svjesni šta rade, ili misle da mogu da rade šta hoće. Gledajući sve to, uz svjesnost da se radi o našim životima i sudbinama naše djece, nemamo pravo da ćutimo? Da li je uopšte moguće ćutati na sva dešavanja koja će nam otjerati svu djecu, ili u bijedu i siromaštvo, ili preko granice? Onaj ko to može, taj ne voli ni sebe, ni svoje najbliže. Takav ne zaslužuje ni da živi.

Da ne bi bili nedorečeni, još jednom ćemo podvući da informacije koje smo tražili od Ministarstva finansija, još uvijek nismo dobili, a nekakav izmišljeni rok za dostavu bankarske garancije za otkup “državnih“ potraživanja u stečajnoj masi BIRAČ-a je istekao, iako ne znamo na osnovu čega i od kada je počeo. Dakle, “rok“ je istekao, a radnici su ostali uskraćeni za odgovore na pitanja, koja smo blagovremeno dostavili, a istim smo bili uslovljeni da bi uopšte mogli da pribavimo traženu bankarsku garanciju. Ta pitanja još uvijek čekaju na odgovore:

Postoji li Zaključak Vlade RS kojim je naša ponuda uzeta u razmatranje, te je traženo sredstvo obezbjeđenja u vidu bankarske garancije? Ukoliko ga nema, molimo da se pozovete na odgovarajući pravni akt po osnovu kojeg ovo od nas tražite, sa naročitim osvrtom da od ponuđača tražite garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 100% ponude?!

  • Koji su uslovi prodaje republičkih potraživanja prema BIRAČ-u u stečaju?
  • Koji je rok plaćanja naknade za preuzimanje potraživanja?
  • Na koga treba da glasi garancija, budući da odvojena potraživanja imaju Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja, Elektro-Bijeljina, JU Vode Srpske?
  • Koji je zahtjevani rok važenja garancije, u kojem se roku aktivira garancija, da li je uslovna, bezuslovna, na prvi poziv, i dr.,?
  • Da li vi kao prodavac garantujete za postojanje potraživanja?
  • Da li je izvršena procijena naplativosti potraživanja prema Biraču u stečaju?

Ako Ministarstvo finansija RS nema, ili ne želi da da odgovore na ova pitanja, onda je očigledno da nije ni bila namjera da se sindikatu i radnicima, (kao i ostalim zainteresovanim kupcima potraživanja), dostave neophpodni dokumenti, jer je prvobitna i krajnja namjera bila da se, bez obzira na posledice, navedena potraživanja na netransparentan način prodaju nekome, onako kako je to ranije dogovoreno.

Da je sreće, pa da se oni koji odlučuju o ovako bitnim pitanjima, kao što su Alumina, Ljubija i sl., nisu toliko odrodili od naroda, ne bi sada sindikat morao da poziva javnost na adekvatnu reakciju. A naš poziv obuhvata sledeće:

Pozivamo sve radnike iz realnog sektora, kao i članove njihovih porodica koji imaju pravo glasa, da jednom za sva vremena shvate da svojim glasom na izborima odlučuju o svojoj sudbini i o sudbini svoje djece. Nemojte nikoga da krivite i prozivate za nešto, što možda budete proizveli svojim nepromišljenim glasanjem!

Pozivamo i radnike iz javnog sektora da imaju u vidu da padom privrede i njima može biti samo gore, nikako bolje, pa s tim u vezi očekuje se i njihova podrška!

Pozivamo sve granske sindikate da nam se sa radnicima koje predstavljaju pridruže u ovoj legalnoj i legitimnoj borbi za opstanak radnika na ovim prostorima. Niko nema prava da ćuti!

Pozivamo medije da se ne ustručavaju prilikom objavljivanja događaja i informacija koje se tiču radnika i običnih građana. Od vas se ne očekuje ništa više osim profesionalnosti! Tužno je vidjeti novinara koji godinama radi za minimalac, a ćuti na poslodavce!

Pozivamo organe tužilaštva i pravosuđa da počnu da rade svoj posao blagovremeno i u skladu sa svojim nadležnostima, tako da se time obezbjedi građanima da se pred zakonom svi isto osjećamo. Jedan dio vas je zaslužan što sada to tako nije!

Uz očekivanje da će se situacija vrlo brzo promjeniti i da sledeće sindikalno saopštenje, (koje će svakako biti konkretnije), neće ni biti potrebno,

PREDSJEDNIK
Dr Radenko Smiljanić