Tri nove specijalizacije za zvorničke doktore – nastavlјeno kontinuirano usavršavanje mladog kadra u JZU Bolnica Zvornik

Tri nove specijalizacije za zvorničke doktore – nastavlјeno kontinuirano usavršavanje mladog kadra u JZU Bolnica Zvornik

Želimo da jačamo i podmladimo kadar JZU Bolnice Zvornik i to će svakako biti naša politika i opredjelјenje u budućem periodu, kao što je bila i u prethodnom.

Predstavlјamo naše nove mlade doktore kojima su u prethodnom periodu odobrene specijalizacije:

Dr Dijana Baković – specijalističko usavršavanje iz oblasti PEDIJATRIJE – 1994. godište, predana radu, doktorka koju osoblјe i pacijenti opisuju kao empatičnu, vrijednu, radnu, uvijek spremnu da pomogne.

Medicinski fakultet završila u Foči sa prosjekom 8,62. Raduje se što će biti dio tima Odjelјenja za Pedijatriju u našoj ustanovi.

Dr Aleksandar Pisić – specijalističko usavršavanje iz oblasti UROLOGIJE – 1993. godište, ozbilјan, obazriv, koga kolege karakterišu kao staloženog, učtivog i uvijek spremnog za rad i usavršavanje.

Svoju diplomu doktora medicine stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 8,40. Osnažiće tim urologije u ustanovi.

Dr Svetozar Mitrović – Ćećo – specijalističko usavršavanje iz oblasti GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA – 1994. godište, mladi doktor čija će ambicioznost, znanje, sigurnost u radu i predanost poslu biti osnova za izuzetan rad na Odjelјenju za ginekologiju i akušerstvo bolnice u Zvorniku.

Zvanje doktora medicine stekao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa prosječnom ocjenom 9,37.

Ponosni smo na napredak i mladi kadar u našoj ustanovi.

JZU Bolnica Zvornik trenutno broji 24 mlada lјekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji, od kojih se 10 specijalista i subspecijalista u narednih godinu dana vraća u našu ustanovu, što će znatno ojačati naš tim lјekara.

Planom i programom ustanove planirano je 6 dodatnih specijalizacija koje će ustanova dati mladim lјekarima, i do kraja ove kalendarske godine biće raspisane u skladu sa potrebama za medicinskim kadrom na odjelјenjima u ustanovi.

Ukupan broj lјekara zaposlenih u našoj ustanovi trenutno iznosi 70, što je značajan napredak u odnosu na 2017. godinu kada je taj broj iznosio 57.

Bitno je napomenuti da je ugovorom o djelu angažovano 27 specijalista i subspecijalista, koji obavlјaju značajan broj pregleda iz raznih oblasti u našoj ustanovi.

Težimo ka konstantnom napredovanju, ojačanju našeg tima i očekujemo da će novom mladom snagom u budućnosti biti podignut nivo pružanja zdravstvenih usluga, a svaki pacijent dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu.