Vlada RS prodala „Pavgordu“ 43 miliona KM potraživanja od FG „Birač“ 

Ovu informaciju za CAPITAL je potvrdio pravni zastupnik „Pavgorda“ Aleksandar Sajić.

„Vlada je na današnoj sjednici donijela odluku da se prihvati ponuda ’Pavgorda’ za otkup potraživanja povjerioca ’FG Birač’ koji dolaze iz javnog sektora u iznosu nominalno priznatih potraživanja, a za koje je ’Pavgord’ dostavio i bankarsku garanciju“, rekao je Sajić.

Kazao je da je rok za plaćanje 12. septembar, ali tvrdi da će „Pavgord“ svoju obavezu izmiriti i prije.

„’Pavgord’ ima obezbijeđen novac, bankarska garancija je data na osnovu depozita koji preduzeće ima u Novoj banci. Čim uplatimo novac mi ćemo stupiti na mjesto ovih povjerilaca FG ’Birač’ i u dogovoru sa stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca planirati dalje aktivnosti“, rekao je Sajić.

Komentarišući nezadovoljstvo radnika zbog ove prodaje, Sajić je rekao da su zaposlenima više puta objasnili da „Pavgord“ ne kupuje ova potraživanja da bi uništio „Aluminu“.

„Dakle, ’Pavgord’ planira da svoja potraživanja pretvori u akcije i da upravlja ’Aluminom’ sa nadam da će ona postati još bolja i uspješnija, zapošljavati još više ljudi i ostvarivati još veću dobit. U tom kontekstu ne vidim nikakav razlog za bojazan radnika. Ništa loše se neće desiti. Razumijem da se bune neki drugi koji su do sada imali korist od ovako nedefinisanog stanja. Podsjećam, nijedan povjerilac za devet godina nije namiren ni sa jednom markom“, kazao je Sajić.

Iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS saopšteno je da je ponuda „Pavgorda“ od 42,3 miliona KM jednoglasno prihvaćena jer se njom u cijelosti izmiruju potraživanja republičkih instiucija.

„Zaprimljeno je sedam samoincijativnih ponuda za otkup potraživanja, s tim da je ’Pavgord’ jedini ponuđač koji je dostavio bankarsku garanciju. Ovim će biti omogućeno izmirivanje potraživanja prema Ministarstvu finansija (11 miliona КM), Poreskoj upravi (12 miliona КM), Fondu PIO (6 miliona КM), Fondu zdravstvenog osiguranja (5,8 miliona КM), Vodama Srpske (885.000 КM), te Elektro Bijeljini (5,7 miliona КM)“, navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, Vlada RS je prošle sedmice obavijestila javnost da će do 26. jula prikupljati ponude za otkup potraživanja koje institucije RS imaju od FG „Birač“ navodeći da je uz ponudu neophodno dostaviti i bankarsku garanciju.

CAPITAL je nedavno objavio da je „Pavgord“ dostavio Vladi RS ponudu za otkup oko 45 miliona KM potraživanja Srpske od FG „Birač“, te da je ovo preduzeće spremno da otkupi i preostala potraživanja povjerilaca.

Inicijativu za otkup državnih potraživanja podnijeli su i radnici „Alumine“, firme kćerke FG „Birač“ koji su u više navrata upozoravali Vladu RS da ne prodaje potraživanja na netransparentan način i da uzme u razmatranje njihovu ponudu.

Oni su i danas putem Sindikata metalske industrije i rudarstva RS zatražili da se prodaja ovih potraživanja obustavi i vrati u zakonske okvire, kako bi svi ponuđači imali istu šansu.

„U slučaju da se to, ipak, ne ispoštuje bićemo primorani da se zaštitimo onako kako znamo i moramo“, navodi se u dopisu koji je sindikat uputio predsjedniku Vlade i resornim ministarstvima.

CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević