Subvencija prevoza učenika iz gradskog budžeta

Subvencija prevoza učenika iz gradskog budžeta

Učenici osnovnih i srednjih škola koji nemaju dotaciju Ministarstva, u zavisnosti od njihovog statusa, kao i prethodnih godina, imaju pravo na subvenciju prevoza iz gradskog budžeta.

Počev od 22. avgusta neophodno je da u Gradskoj upravi Zvornik, kancelarija br. 12, preuzmu potvrdu na osnovu koje ostvaruju pravo na popust.

Prema gradskoj Odluci o subvenciji prevoza učenika Grad Zvornik će u stopostotnom iznosu finansirati mjesečnu kartu za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja, djecu ometenu u psihofizičkom razvoju i za njihove pratioce, kao i učenicima srednje škole koji su nosioci Vukove diplome.

Za djecu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći ili tuđe njege, djecu bez jednog roditelja i djecu ratnih vojnih invalida svih kategorija subvencija iznosi 50 odsto od ukupne cijene mjesečne karte. Sa 50 odsto Grad će učestvovati u finansiranju troškova prevoza u višečlanim porodicama koje imaju troje i više školske djece, a jedan ili oba roditelja su nezaposleni, kao i u porodicama sa četvoro i više maloljetne djece, te za osnovce čija je škola udaljena do četiri kilometra i srednjoškolcima koji su u prethodnoj godini imali prosjek ocjena 5,00.

Gradska uprava će plaćati 30 posto cijene karte učenicima osnovnih škola za koje Ministarstvo ne vrši participaciju i svim srednjoškolcima, bez obzira na socijalni ili drugi status.

U budžetu Grada Zvornika na ovu namjenu planirano je 300.000 KM.

Odluka o subvenciji objavljena je na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Zvornik. Sve informacije mogu se dobiti i lično u kancelariji br. 12 i putem telefona br. 056/232-233.