Nastavljeno suđenje za ratni zločin na Tursunovom brdu

Vještaci vojne struke Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Odbrane Ratka Đurkovića iznijeli su, na poziv Vijeća, dodatna pojašnjena u vezi s pretpočinjavanjem i komandom prilikom akcije na Tursunovo Brdo (opština Ugljevik) izvedene u julu 1992. godine.
Ratko Đurković oslobođen optužbi za zločine na Tursunovom brdu kod Teočaka

Vještaci Tužilaštva i Odbrane, Alija Kožljak i Martin Frančešević, pojavili su se zajedno u sudnici i odgovarali na pitanja o učešću jedinica u akciji na Tursunovo Brdo.

Kožljak i Frančešević, koji su ranije tokom suđenja iznijeli nalaze i mišljenje, ostali su pri suprotnim stavovima u vezi s položajem Đurkovića kao komandanta Prvog bataljona Prve majevičke brigade.

Kožljak smatra da je Đurković imao efektivnu kontrolu tokom akcije i da su jedinica policije iz Ugljevika, kao i “Mandini lavovi”, “Profini”, te vodovi iz Trnove i “Mauzerovi” bili njemu pretpočinjeni.

Na pitanje predsjedavajuće Mire Smajlović na osnovu kojih dokaza je to zaključio, vještak se pozvao na izvještaj Prve majevičke brigade, u kojem se spominje Prvi bataljon.

“Pošto prvi napad nije uspio, onda se očigledno donijela naredba o pridodavanju jedinica”, kazao je Kožljak.

Rekao je da nije našao pisanu naredbu o pretpočinjavanju, ali je istakao da je mogla biti donesena i usmena naredba.

Frančešević je rekao da komandant mora dobiti ovlašćenja – pisana ili usmena – da bi mogao komandovati vojnicima iz neke druge jedinice.

“Ja nigdje nisam uspio naći trag da je Đurković dobio pisanu ili usmenu naredbu da je pretpostavljen ‘Mandinim’ ili ‘Profinim'”, kazao je Frančešević.

On se složio sa Kožljakom da se, za vrijeme borbenih dejstava, policija pretpočinjava vojnim strukturama.

“Ne sporim da je bilo pretpočinjavanja. Ostaje pitanje kome je bila pretpočinjena jedinica policije – korpusu, brigadi ili bataljonu”, rekao je Frančešević.

I dok Kožljak zaključuje da je policija bila pretpočinjena Đurkoviću, Frančešević smatra da je bila pretpočinjena Prvoj majevičkoj brigadi ili Istočno-bosanskom korpusu. Frančešević je napomenuo da je načelnik Stanice javne bezbjednosti iz Ugljevika takođe bio na terenu za vrijeme akcije.

Na pitanja Vijeća, vještaci su rekli da nisu pronašli odluku kojom je bilo regulisano učešće policije iz Ugljevika u konkretnoj akciji.

Kožljak je objasnio da pripadnici drugih jedinica nisu mogli biti pretpostavljeni Đurkovićevom bataljonu, pogotovo ako se ima u vidu da su neke bile u formaciji vodova. Frančešević je rekao da u akciji nije učestvovao ni cijeli Prvi bataljon, već samo jedan njegov vod.

Na pitanja branioca Milenka Zelenovića, vještak Tužilaštva je rekao da mu nije bitno da li su “Mandini lavovi” bili specijalna jedinica pri Korpusu, kao i da za njegove zaključke nema značaja da li je Đurković bio na isturenom komandnom mjestu sa komandantom Brigade i operativcem iz Korpusa. Prema njegovim riječima, komandant sam procjenjuje na kojem položaju treba biti tokom akcije.

Frančešević se pozvao na izvještaj Korpusa od 26. jula, u kojem se spominje učešće specijalne jedinice u akciji na Tursunovo, dok Kožljak smatra da to ne ukazuje na akciju konkretnog dana.

Đurkoviću se sudi za napad na Tursunovo Brdo u julu 1992. u kojem su ubijena četiri civila bošnjačke nacionalnosti, kao i dva zarobljena pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Kao posljednji dokaz na suđenju, tužiteljica Dika Omerović uložila je izjavu svjedoka Nedima Alića, u svojstvu oštećenog, kao i jednu službenu zabilješku.

Za 6. septembar zakazane su završne riječi Tužilaštva.