O značaju spirometrije u pedijatrijskom dijagnostikovanju govori dr Ivana Prodanović

dr Ivana Prodanović

U prethodnom periodu u Javnu zdravstvenu ustanovu “Bolnica” Zvornik stigla su još dva nova dijagnostička aparata – spirometra, po projektu Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice.

Jedan spirometar se koristi u pulmološkoj ambulanti u sklopu Odjelјenja za internističke grane, a drugi spirometar se po prvi put koristi kao dijagnostička metoda u Dječijoj pulmološkoj ambulanti.

Tim povodom govori dr Ivanu Prodanović – jedini pedijatar – pulmolog  na regiji da nam odgovori na nekoliko pitanja i time pojasni značaj spirometrije u dijagnostikovanju.

1. Šta je spirometrija?

Spirometrija je osnovna dijagnostička metoda u pulmologiji kojom se mjeri kapacitet pluća i protoci vazduha kroz disajne puteve.

Predstavlјa prvi korak u postavlјanju dijagnoze obolјenja disajnih organa i plućnog parenhima, ali nam služi i u kontrolne svrhe za djecu kojoj je već propisana određena pulmološka terapija.

2. Kako se izvodi ova dijagnostička metoda?

Metoda je jednostavna, bezbjedna i potpuno bezbolna za djecu.

Prije svega, djetetu se objasni na koji način se izvodi ovaj pregled.

Pacijent je u sjedećem položaju i na nos mu se postavlјa plastična štipalјka namijenjena za ovu vrstu pregleda, potom se u usta stavlјa usnik koji se mijenja za svakog pacijenta, a koji je povezan sa aparatom.

Mali pacijent slijedi uputstva lјekara za način i broj ponovlјenih udisaja i izdisaja u aparat.

Potrebna je potpuna saradnja od strane djeteta, što je ponekad može predstavlјati problem, obzirom na uzrast pacijenata. Djeca uzrasta od pet do sedam godina mogu ostvariti saradnju tokom pregleda, a podrazumijeva se da će svako dijete uzrasta preko sedam godina pravilno slijediti uputstva za izvođenje plućnih funkcija.

Da bi se obavio ovaj pregled nije potrebna nikakva posebna priprema djeteta, a sva detalјna uputstva pred dijagnostički pregled dobijaju se prilikom zakazivanja pregleda kod dječijeg pulmologa.

Dobijeni rezultati na ekranu se interpretiraju u odnosu na dob, tjelesnu masu i visinu djeteta.

Neophodna je ispravna tehnika izvođenja kako bi dobijeni rezultati mjerenja bili validni.

3. Kada se pulmolog odlučuje za izvođenje spirometrije kod djeteta?

Ljekar se odlučuje za ovu dijagnostičku metodu kada od roditelјa ili pacijenta dobija anamnestičke podatke o pojedinačnim ili udruženim simptomima:

– ponovlјenih epizoda dnevnog ili noćnog kašlјa,

– sviranje u grudima,

– stezanje u prsima,

– osjećaj nedostatka vazduha,

– nepodnošenje napora pri fizičkim aktivnostima ili prilikom bavlјenja sportom.

O značaju spirometrije u pedijatrijskom dijagnostikovanju govori dr Ivana Prodanović

Nije rijetkost da djeca sa navedenim tegobama izbjegavaju određene fizičke aktivnosti ili bavlјenje sportom, jer im one provociraju postojeće subjektivne tegobe, a da toga ni dijete a ni roditelјi nisu svjesni.

Ovdje je značajna pravilno uzeta anamneza od strane lјekara, jer i pored urednog spirometrijskog nalaza, kada dijete opteretimo testom trčanja dobijamo pad vrijednosti plućnih funkcija i na osnovu toga postavlјamo dijagnozu.

4. Koliko je značajno uvođenje ove dijagnostičke metode za najmlađe pacijente u našoj ustanovi?

Svakako smatram posebno važnom za pacijente i našu ustanovu iz više razloga.

Prvi razlog je taj što često pregledom slušalicama dobijemo oskudan ili čak uredan nalaz na plućima, a da pacijenti već imaju određeni stepen zapalјenja disajnih puteva, što možemo otkriti spirometrijom.

Drugo, neki psihogeni poremećaju disanja u adolescenciji mogu imitirati bolesti disajnih organa, takvim pacijentima se spirometrijom isklјučuje organska priroda bolesti, a samim tim izbjegava davanje lijekova (bronhodilatatora ili kortikosteroida), koji bi bili beskorisni i štetni.

O značaju spirometrije u pedijatrijskom dijagnostikovanju govori dr Ivana Prodanović

Treće, ovom metodom lјekar prati efekat propisane terapije, korigujemo postojeće doze lijekova ili ukidamo terapiju nakon određenog vremena.

5. Imate li još nešto da poručite?

Moram još jednom naglasiti da se ova metoda, zajedno sa bronhodilalatornim testom i testom trčanja po prvi put radi u sklopu dječijeg odjelјenja u zvorničkoj bolnici.

Iskoristila bih priliku da se posebno zahvalim direktoru naše ustanove, gdinu Ivanu Popoviću, na besprijekornom razumijevanju za uvođenje ove dijagnostike u pedijatrijskoj populaciji, jer ćemo tako, svi zajedno, ostvariti značajan udio u prevenciji i liječenju najčešćih bolesti kod djece i adolescenata.

Zahvalјujemo se dr Ivani Prodanović, specijalisti pedijatrije – pulmologu, što je odvojila svoje vrijeme, odgovorila na pitanja i time nas upoznala sa ovom značajnom dijagnostičkom procedurom.