HEROJI iz sjenke – ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Svaki funkcionalni sistem sastavlјen je od mnogobrojnih članova koji u tom sistemu imaju svoja zaduženja i odgovornosti i koji jedino kao jedinstvena karika mogu funkcionisati dobro. Danas predstavljamo dio zvorničke bolnice koji je uvijek nekako u sjenci iako odrađuju herojski posao:
HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Neizostavni dio jednog zdravstvenog sistema predstavlјaju anesteziolozi i Odjelјenje anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, bez kojih pružanje zdravstvenih usluga često ne bi bilo moguće izvesti. 

Upravo su anesteziolozi ti koji se pobrinu za pacijente prije svake intervencije i koji omoguće da operativni zahvati i dijagnostičke procedure prođu bezbolno i bezbjedno.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

U Odjelјenju anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije JZU Bolnica Zvornik trenutno imamo stalno zaposlena 3 anesteziologa, visokog znanja i kvaliteta rada, 7 spolјnih saradnika koji dolaze u našu ustanovu, kao i 4 specijalizanta anestezije sa reanimacijom, čiji se povratak sa specijalističkih studija očekuje u narednom periodu, a u planu raspisivanje još jedne specijalizacija iz ove oblasti medicine.

Anesteziolog je lјekar specijalizovan za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivnu terapiju.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Pored toga što se nijedna operacija ni intervencija ne bi mogla izvesti bez prisustva anesteziologa, oni su obučeni za hitno zbrinjavanje i liječenje najtežih pacijenata u jedinicama intenzivne njege.

Posao anesteziologa je vrlo kompleksan, zahtjevan i izazovan.

Pravo svakog pacijenta je da očekuje sigurnost i zaštitu tokom liječenja, a anesteziologija ima klјučnu ulogu u pobolјšanju bezbjednosti pacijenta, tokom anestezije doktor specijalista prati životne funkcije pacijenta, kao što su krvni pritisak, puls, disanje, srčani ritam, zasićenost krvi kiseonikom, temperaturu, te na taj način i tokom intervencije brinu o pacijentu.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Anesteziolozi imaju visok nivo znanja, stručnosti i odlučnosti, a veliku ulogu u dobrom obavlјanju ovog posla imaju stav anesteziologa, odlučnost i sposobnost, a zanimanje anesteziologa smatra se za jednu od najtežih specijalizacija, upravo iz razloga što se njihova znanja šire u sve oblasti medicine i poznavanja lјudskog tijela.

Pored navedenog potrebno je imati sposobnost brzog prilagođavanja kriznim dešavanjima sa pacijentima, pronalaženje brzih rješenja u stresnim situacijama, te veliku samodisciplinu, smirenost, stabilnost i visoku toleranciju na stres, jer je posao koji obavlјaju nerijetko veoma kompleksan i obavlјa se pod pritiskom.

Načelnik Odjelјenja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, prim. dr Mile Rakić, specijalista anestezije sa reanimacijom, tokom dugogodišnjeg rada kao anesteziolog u našoj ustanovi omogućio je da se izvede znatan broj hirurških operacija, kao i nebrojano mnogo dijagnostičkih procedura.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Ujedno, prim. dr Mile Rakić je i prvi načelnik tadašnje Službe za anesteziju i reanimaciju sa intenzivnom njegom, koja je kao samostalna služba počela sa radom 1. oktobra 2006. godine.

Tim anesteziologa u našoj ustanovi takođe sačinjavaju dr Kristina Ninić, specijalista anestezije sa reanimacijom, dr Zorica Šipovac Maksimović specijalista anestezije sa reanimacijom.

U narednoj godini našem timu stručnjaka u ovom polјu, sa specijalizacije koju obavlјa u Banjoj Luci, pridružiće se dr Jelena Šupeta, pored nje na specijalističkim studijama anestezije sa reanimacijom iz naše ustanove su dr Dragana Marković-Tijanić, dr Mileva Mitrović i dr Mladenka Zekić.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Glavna sestra Odjelјenja, Slađana Joković, uvijek odgovorno obavlјa svoj posao i trudi se da organizacija Službe bude na zavidnom nivou, kao što to rade i ostali medicinski tehničari u službi.

Služba se, takođe, sastoji od vrijednih anestezioloških tehničara, koji su dobro potkovani znanjima i upotrebi aparata koji se koriste u anesteziji i koji su dobro obučeni za pružanje zdravstvene pomoći životno ugroženim pacijentima.

Osposoblјeni su za rad u svim uslovima, u stanjima koji zahtjevaju hitnu medicinsku, dijagnostičku asistenciju i adekvatno reagovanje kada se pacijent nalazi u životno ugroženoj situaciji.

HEROJI iz sjenke - ODJELJENJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE (FOTO)

Ljubav prema pozivu je ono što im daje snagu da izdrže odgovornost i najstresnije situacije koje ovaj posao nosi sa sobom.

Ono što im olakšava rad jeste adaptiran i rekonstruisan prostor u kome rade, čije je renoviranje završeno u proteklim mjesecima, kao nova pristigla oprema, među kojima su novi pacijent monitori, defribilatori, a projektom Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta, u narednom periodu stiže još nove medicinske i nemedicinske opreme.

Zahvalni smo kompletnom Odjelјenju anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, i ponosni smo na njihov rad, zalaganje i trud koji ulažu kako bi se našim pacijentima omogućila najbolјa moguća usluga i bezbjedno liječenje.