Pola miliona maraka za općinu Sapna kako bi se poboljšao sistem vodosnadbijevanja stanovnika ovog kraja

Kako bi se obezbjedile dodatne količine pitke vode za građane, Općina Sapna je u ranijem periodu izvršila hidrogeološke istražne radove na lokalitetu „Skenderuša“ u MZ Sapna gdje je na dubini od 162 metra pronađena veća količina vode za koju se daljom analizom utvrdilo da zadovoljava sve parametre kvalitetne pitke vode, a ispitivanjem kapaciteta izvorišta ustanovljena je ekonomska isplativost te izvršena i izgradnja eksploatacionog bunara (EBS-1).

Za ove projekte uloženo je preko 320.000,00 KM ali je za konačnu realizaciju ovog projekta, odnosno za izgradnju i opremanje pumpne stanice te uvođenje u postojeći sistem vodosnabdjevanja, bilo neophopdno objezbjediti još oko pola miliona konvertibilnih maraka.

Općina Sapna je izradila svu neophodnu projektnu tehničku dokumentaciju za nastavak ovog projekta, te je isti kandidovala višim nivoima vlasti.

Odlukom o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK-a, za projekat „Obezbjeđivanje dodatnih količina vode za potrebe općine Sapna sa novog bunara EBS-1 i uvođenje u postojeći sistem (faza izgradnja i opremanje pumpne stanice Skenderuša), Općini Sapna su odobrena sredstva u iznosu od 497.684,70 KM, čime će biti obezbjeđena sredstva za potpunu realizaciju ovog projekta.

Odmah nakon što odobrena sredstva budu operativna, Općina Sapna će krenuti u proceduru javne nabavke i izbor najpovoljnijeg izvođača radova tako da će dugodišnji problem nedostatka pitke vode za građane općine Sapna konačno biti riješen.