Vrhunski hirurzi Zoran Komljenović i Darko Mirković izveli kompleksnu operaciju tumora u zvorničkoj bolnici i podigli nivo usluga zdravstvene ustanove na viši nivo (FOTO)

KOMPLEKSNA OPERACIJA TUMORA, uspješno izveli Prof. dr Darko Mirković i Prim. dr Zoran Komljenović
Odlični doktori Zoran Komljenović i Darko Mirković izveli kompleksnu operaciju tumora u zvorničkoj bolnici i podigli nivo usluga zdravstvene ustanove na viši nivo (FOTO)

Dana 8.oktobra 2022. godine u JZU Bolnica Zvornik urađena je složena operacija tumora jetre. Operaciju je izveo profesor dr Darko Mirković, hirurg sa VMA (Vojno-medicinska akademija) Beograd, uz asistenciju Načelnika hirurgije Prim. dr Zorana Komljenovića i mladih kolega sa hirurškog odjeljenja.

Tokom svoje bogate karijere prof.dr Darko Mirković bio je načelnik više odeljenja na VMA (koloproktologije, endokrine hirurgije, abdominalne hirurgije). Osnovao je Odeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke na VMA. Trenutno je Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju, a od 2011.godine je Šef Katedre za hirurgiju na VMA. Takođe je i Šef stručnog tima za transplantaciju jetre pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i Centra za transplantaciju VMA.

Odlični doktori Zoran Komljenović i Darko Mirković izveli kompleksnu operaciju tumora u zvorničkoj bolnici i podigli nivo usluga zdravstvene ustanove na viši nivo (FOTO)

Nakon završenih specijalističkih studija usavršavao se u više navrata na Univerzitetu Pittsburgh iz oblasti hepatobilijarne hirurgije i transplantacija organa. Pored svakodnevne ljekarske prakse bavi se i pedagoškim radom. Profesor je na Vojnomedicinskom fakultetu u Beogradu. Imamo rijetku čast i privilegiju da je profesor Darko Mirković naš saradnik i konsultant po ugovoru zadnjih nekoliko godina tokom kojih je izveo nekoliko desetina uspješnih, veoma složenih, operativnih zahvata na jetri, gušterači i drugim organima pretežno iz onkološke patologije, a koji zahtevaju veliko znanje i iskustvo koje je stekao za vrijeme skoro četiri decenije napornog i upornog rada na VMA u Beogradu, kao i drugim bolnicama širom regiona.

Svakako, kruna njegovog rada je nekoliko desetina uspješno presađenih jetri, što predstavlja vrhunac u karijeri jednog abdominalnog hirurga.

Odlični doktori Zoran Komljenović i Darko Mirković izveli kompleksnu operaciju tumora u zvorničkoj bolnici i podigli nivo usluga zdravstvene ustanove na viši nivo (FOTO)

Angažovanje profesora donosi dvije blagodeti, na jednoj strani mogućnost građana naše regije da dobiju vrhunsku uslugu i liječenje teških malignih bolesti od strane velikog eksperta, a na drugoj strani mogućnost edukacije ljekara hirurškog odjeljenja čiji je značaj nemjerljiv.