CIK puna četiri mjeseca dodjeljivao mandat Nevenki Marilović iz Zvornika (FOTO)

Centralnoj izbornoj komisiji BiH trebala su puna četiri mjeseca da poslanički mandat koji je 20. juna ove godine pravosnažno oduzet Kostadinu Vasiću dodijeli njegovoj bivšoj stranačkoj kolegici iz SDS-a Nevenki Marilović.

CIK je prvostepenu odluku o prestanku mandata Kostadinu Vasiću donio 2. juna, a Sud BiH je 20. juna pravosnažno potvrdio tu odluku. CIK je 30. juna donio odluku o dodjeli mandata Siniši Iliću, kao sljedećem kandidatu sa liste SDS-a. Nakon što je Ilić koji je zamjenik ministra civilnih poslova BiH odbio poslanički mandat, CIK je na sjednici održanoj 14. septembra donio odluku o dodjeli mandata sljedećem kandidatu sa poslaničke liste SDS-a Snežanu Sokiću. Sokić u propisanom roku od sedam dana nije dostavio izjavu o prihvatanju mandata, pa se po zakonu smatra da je odustao od mandata i mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu.

To se desilo poslije tačno četiri mjeseca otkako je Kostadinu Vasiću pravosnažno oduzet mandat, preciznije 20. oktobra. CIK je tada donio odluku o dodjeli mandata Nevenki Marilović koja je mandat prihvatila i odmah zatražila status profesionalnog poslanika što joj omogućava da ostvari pravo na šestomjesečnu platu nakon isteka mandata ili tzv. bijeli hljeb.

Zbog toga je juče naišla na opravdanu i oštru osudu javnosti, ali ozbiljnu kritiku zaslužuje i CIK, jer nije jasno šta je ta institucija radila u periodu od 30. juna kada je dodijelila mandat Siniši Iliću, pa do 14. septembra kada je donijela odluku o dodjeli mandata Snežanu Sokiću.

Naime, Ilić je imao rok od sedam dana od prijema odluke donesene 30. juna da se izjasni da li prihvata mandat. Uz razuman rok od sedam dana za dostavljanje te odluke, to znači da je Ilić već 7. jula mogao da kaže da ne prihvata mandat, da potom CIK u narednih 15 dana ponovi proceduru sa Sokićem i da otprilike do 20. jula dodijeli mandat Marilovićevoj, umjesto što je to urađeno puna tri mjeseca kasnije.

CAPITAL: Darko Momić