Sud u Bijeljini presudio najpoznatijoj kradljivici kleptomanki Sabaheti Džindo zbog krađe novca u frizerskom salonu

Najpoznatija kradljivica u BiH Sabaheta Džindo pravosnažno je presuđena pred Osnovnim sudom u Bijeljini zbog krađe u frizerskom salonu koja se dogodila 1.jula, 2020.godine. Kraljica džeparoša kako nazivaju Sabahetu Džindo nije zadržana u pritvoru kako je Tužilaštvo predložilo, a cijelu Presudu za Sabahetu Džindo pročitajte u nastavku:
Sud u Bijeljini presudio najpoznatiju kradljivicu kleptomanku Sabahetu Džindo zbog krađe novca u frizerskom salonu

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Lejla Pašić, uz učešće zapisničarke Nade Bjelice, dana 01.11.2022. godine donio je i objavio rješenje koje u izreci glasi:

U IME REPUBLIKE SRPSKE!

Optužena:

DŽ. S., … državljanka BiH, pismena, završena srednja škola, po zanimanju ekonomski tehničar, udata, po vlastitoj izjavi osuđivana, na slobodi,

Utvrđuje se da je:

dana 11.07.2020. godine u Bijeljini, iz frizerskog salona „A.“, vlasništvo R. A., u neuračunljivom stanju, na pravno nedopušten način, u koji je ušla da bi navodno ofarbala kosu, iskoristivši nepažnju C. V., koja je takođe željela koristiti usluge salona, iz njene torbice uzela i prisvojila novac u iznosu od 4.950,oo KM.

Čime je, u stanju neuračunljivosti, počinila krivično djelo – krađa – iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

Pa se optuženoj na osnovu čl. 383 st.1. i 6 u vezi sa čl. 383e st.1. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (Sl. Glasnik RS 91/17) a u vezi sa čl. 75 Krivičnog Zakonika Republike Srpske, izriče:

Mjera- Obaveznog psihijatriskog liječenja na slobodi u ambulatnim uslovima koja će se sprovoditi u adekvatnoj ustanovi za mentalno zdravlje određenoj prema mjestu prebivališta optužene i ista će trajati jednu godinu po pravosnažnosti ove odluke.

Na osnovu odredbe čl. 108 st.3. ZKP-a, obavezuje se optužena da oštećenoj – C. V., u roku od 30 dana, nakon pravosnažnosti ove odluke naknadi štetu u iznosu od 4.950 KM, dok se sa preostalim dijelom zahtjeva za naknadu štete, upućuje da isti ostvaruje u parničnom postupku.

Na osnovu odredbe čl. 99 st.1. ZKP-a, obavezuje se optužena da naknadi troškove postupka u iznosu od 500KM, kao i troškove paušala u iznosu od 150KM, sve u roku od 15 dana nakon pravosnažnosti ove odluke pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Odbija se prijedlog optužbe za određivanje pritvora optuženoj kao neosnovan.