Nedjelja svjesnosti racionalne upotrebe antibiotika

Nedjelja svjesnosti racionalne upotrebe antibiotika

Antibiotici (antimikrobni lekovi) su lijekovi koji uništavaju bakterije ili sprječavaju njihov rast i razmnožavanje i koriste se za liječenje infekcija ljudi, životinja i ponekad biljaka.
Postoji više od 15 klasa antibiotika koji se razlikuju po svojoj hemijskoj strukturi i načinu dejstva.

Bakterije postaju rezistentne na antibiotike kada ti lijekovi izgube sposobnost da ubiju ili spreče rast i razmnožavanje bakterija. Neke bakterije su prirodno rezistentne na određene antibiotike (urođena rezistencija).
Problem koji više zabrinjava je pojava da neke bakterije koje su normalno osetljive na antibiotike postanu rezistentne kao rezultat genetskih promena (stečena rezistencija).

Rezistentne bakterije preživljavaju u prisustvu antibiotika i nastavljaju da se razmnožavaju izazivajući dugotrajniju bolest ili čak i smrtni ishod.
Infekcije izazvane rezistentnim bakterijama mogu zahjtevati duže liječenje, više njege, alternativne i skuplje antibiotike, koji mogu imati ozbiljnije neželjene efekte.

Antibiotici su dragocjen pronalazak zbog čega je neophodno da populacija i svaki pojedinac dobiju pravi savjet prije nego što počnu da ih uzimaju kao terapiju. Na ovaj način se obezbjeđuje najbolji individualni tretman u datom trenutku, kao i odgovorna upotreba antibiotika koja pomaže u smanjenju rizika od povećane rezistencije na antibiotike (otpornost na antibiotike).

Antibiotici su jedni od najpropisivanijih lijekova današnjice. Ono što ih razlikuje od drugih lijekova jeste spoznaja da su oni jedini lijekovi koji, kada se daju pojedincu, djeluju na cijelu zajednicu, obzirom da svoju mikrofloru stalno razmjenjujemo sa drugim ljudima, zbog toga je jako bitno da upotreba antibiotika bude ispravno propisana kao i upotrebljavana, bilo kakvom neopravdanom upotrebom antibiotika nanosimo štetu ne samo sebi već i našim najmilijima, kao i čitavoj zajednici.