Nijedno dijete bez zaštite – drugi modul projekta (FOTO)

Nijedno dijete bez zaštite – drugi modul projekta (FOTO)

Radionice na temu fenomena trgovine ljudima i djecom u okviru drugog modula projekta „Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima“ održane su 23. i 24. novembra u Zvorniku.

Cilj ovih aktivnosti je unapređenje kapaciteta institucija kako bi na najbolji način odgovorile izazovima koji sa sobom nosi trgovina djecom i drugi oblici ugrožavanja dječijih prava.

Projekat realizuje Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja „Otaharin“ u Zvorniku, Doboju i Brčko Distriktu, a podržan je u okviru USAID/INSPIRE programa.