Održane javne tribine o Nacrtu rebalansa budžeta za tekuću i Nacrtu budžeta za 2023. godinu

U organizaciji Odjeljenja za finansije Gradske uprave Zvornik prethodnog dana su održane javne rasprave o Nacrtu rebalansa budžeta za 2022. godinu i o Nacrtu budžeta za 2023. godinu.

Načelnik odjeljenja Srđan Despić i šef Odsjeka za budžet Vesna Bošković prezentovali su sadržaj ovih dokumenata, te na sastanku sa budžetskim korisnicima istakli da su prilikom izrade u obzir uzeli njihove zahtjeve, odnosno potrebe, kao i mogućnosti gradskog budžeta.

Govoreći o nacrtu rebalansa budžeta za 2022. godinu, Boškovićeva je istakla da su prihodi veći od rashoda, te da su zahtjevi budžetskih korisnika ispunjeni.

Kada je riječ o Nacrtu budžeta za sledeću godinu rečeno je da su prihodi realno planirani, kao i da zahtjevi budžetskih korisnika veoma premašuju mogućnosti budžeta, ali da javne rasprave i postoje kako bi se sagledalo ono što je potrebno i realno moguće.

I građani, predstavnici udruženja, nevladinih organizacija, političkih partija i mjesnih zajednica imali su priliku da na, za njih organizovanoj raspravi, iznesu primjedbe i dobiju odgovore od predstavnika Odjeljenja za finansije, te od načelnika odjeljenja privredu i društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu Darka Stefanovića i Željka Smiljanića.

Na Nacrt budžeta za 2023. godinu saglasnost treba da da resorno ministarstvo i on će se naći pred odbornicima na prvoj redovnoj sjednici gradske Skupštine.