Hidroelektrana “Zvornik” prethodnog dana oborila svoj dnevni rekord u proizvodnji električne energije u 67 godina postojanja

Hidroelektrana "Zvornik" prethodnog dana oborila svoj dnevni rekord u proizvodnji električne energije u 67 godina postojanja

„Prvenac na Drini”, Hidroelektrana „Zvornik”, jedna od najstarijih HE u sistemu „Elektroprivrede Srbije”, 16. decembra ostvarila je apsolutni rekord u dnevnoj proizvodnji električne energije. U HE „Zvornik” 16. decembra 2022. proizvedeno je 2.914 MWh električne energije. Ovo je najbolji dnevni rezultat u 67 godina dugoj istoriji ove drinske hidroelektrane.

Novi dnevni rekord je uspeh rada potpuno revitalizovanih agregata na kojima je tokom četvorogodišnje sveobuhvatne revitalizacije, od 2016. do 2020. godine, kompletno zamenjena glavna elektro-mašinska oprema. Ugrađene su potpuno nove turbine, generatori, blok-transformatori, razvodna postrojenja 110 kV, sistem upravljanja i zaštita, kao i ostali pomoćni sistemi.

Snaga HE „Zvornik” revitalizacijom je povećana za dodatnih 30 megavata i sada iznosi ukupno 126 megavata. Revitalizacija je doprinela i manjim troškovima održavanja, značajno je unapređen ekološki aspekt uz dodatno očuvanje životne sredine, a životni vek ove hidroelektrane produžen je za novih 40 godina.

Uprkos veoma nepovoljnoj hidrološkoj situaciji u 2022. godini, koja je uticala na manju proizvodnju HE u sistemu EPS, a za HE „Zvornik” je bila jedna od najnepovoljnijih tokom cele istorije, plan proizvodnje ove HE u 2022. godini biće ispunjen.

Izvor: EPS
Foto arhiva – Miodrag Ćirić