Koliko često i čime treba đubriti voćnjake i vinograde?

FOTO: Zvornički.ba

Redovno đubrenje mineralnim đubrivima višegodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovnog đubrenja i prihrane. U osnovnom đubrenju primjenjuje se đubrivi s manje azota, a više fosfora i kalijuma, a u prihrani uglavnom se đubri azotnim đubrivima.

Osnovno đubrenje obavlja se u jesen, odmah iza berbe grožđa, voća ili maslina s kompleksnim NPK gnojivom. To je najčešće NPK 7-20-30, NPK 5-15-30, NPK (B) 5-15-30 (0,5), MAP (NP 11-54), NPK (SO3) 7-14-21(24). U nasadima vinove loze u vinogorjima pod zaštitom porijekla, gdje se proizvode čuvena i kvalitetna vina, primjenjuju se NPK đubriva bez hlora poput NPK (SO3) 7-14-21(24). U maslinicima se tokom jeseni dodaje 25 kg/ha azota odnosno 50 kg/ha UREE, koja služi za završetak razvoja ploda i nakupljanje ulja.

U osnovno đubrenje spada i đubrenje organskim đubrivima. Obavlja se u jesen, svake treće ili četvrte godine, zajedno s osnovnim đubrivom mineralnim đubrivima. Ukoliko se osnovno đubrivo ne obavi u jesen, đubri se u od januar do kraja mart. Proljetno đubrenje ili prvo prihranjivanje obavlja se kada temperature tla dostignu 5 – 10 °C, uglavnom UREOM ili KAN– om. Navedena gnojiva potrebno je plitko zaorati ili gdje je to nemoguće, rasipati prije kiše. Drugo je prihranjivanje najčešće iza zametanja plodova.

Idealno je ukupnu količinu azotnih đubriva rasporediti bar u dva obroka. Rezultati istraživanja pokazuju da je jači rast i razvoj kod iste količine azota pri primjeni u više obroka u odnosu kada se sveukupna količina azotnih đubriva doda odjednom.

Prihranjivanje putem lista može uveliko doprinijeti opštoj ishranjenosti biljke i otpornosti na sušu i bolesti. Poznato je bez obzira na dobru opskrbljenost tla hranjivima u sušnim uvjetima ona su nedostupna. Zato je nužno osigurati neprekidan dotok hraniva kako bi se omogućio nesmetan i kvalitetan razvoj ploda i osigurao visok prinos. Prihranjivanje putem lista može se obaviti s Fertinama, hranjivim otopinama namijenjenim za prihranu u pojedinim osjetljivim stadijima razvoja tokom vegetacije.

Ukoliko se prihranjuje samo azotom primjenjuju se otopine UREE. Koncentracija otopine UREE za voćke iznosi 0,5-2 %, za vinovu lozu 0,5 – 1 % dok za maslinu 3- 5 % otopina (otopi se 3-5 kg UREE u 100 l vode).