SASTANAK AKTIVA DIREKTORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE OBEZBJEĐUJU BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Nastavak prve konstitutivne sjednice Aktiva direktora javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu održan je prethodnog danau Zvorniku.
ASTANAK AKTIVA DIREKTORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE OBEZBJEĐUJU BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Sastankom je predsjedavao direktor JZU Bolnica Zvornik Ivan Popović, predsjednik Aktiva direktora.

Aktiv direktora javnih zdravstvenih ustanova koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu formira se za područje Republike Srpske i čine ga direktori ustanova:

1. UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR, Banja Luka, direktor prof. dr Vlado Đajić

2. UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA, direktor prof. dr Radmil Marić

3. JZU BOLNICA TREBINJE, direktor g. Nedeljko Lambeta

4. JZU BOLNICA GRADIŠKA, direktor prim. dr Rajko Dodik

5. JZU BOLNICA ZVORNIK, direktor g. Ivan Popović

6. JZU BOLNICA „SVETI APOSTOL LUKA“, Doboj, direktor g. Mladen Gajić

7. JZU BOLNICA NEVESINJE, direktor dr Velibor Milivojević

8. JZU BOLNICA „DR MLADEN STOJANOVIĆ“, Prijedor, direktor dr Andrija Vukotić

9. JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“, Bijeljina, direktor prof. dr Zlatko Maksimović

10. JZU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SOKOLAC, direktor g. Dragan Bulajić

11. JZU BOLNICA „SRBIJA“, Istočno Sarajevo, direktor g. Nebojša Šešlija

12. JZU ZAVOD ZA ORTOPEDIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANJA LUKA, direktor prim. dr Goran Talić

13. JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU, Sokolac, direktor g. Đorđe Radić

14. JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA, direktor g. Siniša Nikić

15. JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, direktor prim. dr Gordana Guzijan

16. SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „MLJEČANICA“, Kozarska Dubica, direktor g. Darko Banjac

ASTANAK AKTIVA DIREKTORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE OBEZBJEĐUJU BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Aktiv direktora javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu ima za cilj da unaprijedi zdravstveni sistem u Republici Srpskoj, jer se povezivanjem javnih zdravstvenih ustanova istog nivoa zdravstvene zaštite postiže sveukupna djelotvornost i efektivnost pri pružanju zdravstvenih usluga građanima Republike Srpske. Organizovanjem i funkcionalnim povezivanjem ustanova učinićemo zdravstvene usluge svim pacijentima fizički, geografski i finansijski dostupnijima.

Jučerašnji sastanak Aktiva direktora završen je sa konkretnim zaključcima, koji su upućeni nadležnim institucijama Republike Srpske.