Pojednostavljena prijava štete u slučaju naleta vozilom na divljač

Pojednostavljena prijava štete u slučaju naleta vozilom na divljač
FOTO: Ukoliko iznenada iskoči na put može napraviti veliku štetu na automobilu

Na osnovu potpisane polise osiguranja između Lovačkog saveza Republike Srpske i Dunav osiguranja, od 1. januara 2023. godine, lica koja su pretrpjela štetu usljed naleta vozilom na divljač, svoja prava na odštetu mogu tražiti kod osiguravajuće kuće, odnosno kod „Dunav osiguranja „ d.o.o. Banja Luka.

U skladu sa navedenim, lica koja su pretrjela štetu, treba da odmah kontaktiraju „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka, na broj telefona 051/246-129 ili putem elektronske pošte [email protected], gdje će dobiti sva potrebna uputstva oko svih narednih koraka na realizaciji ostvarivanja prava na odštetu.

U prilogu se nalazi obrazac prijave štete kao i Dopuna-uz-prijavu-opste-odgovornosti-1, koje je potrebno popuniti i dostaviti navedenoj osiguravajućoj kući.