Poplave u Janji prouzrokovale velike štete poljoprivrednicima, Mustafa Gradaščević pokrenuo inicijativu za nadoknadu gubitaka

Aktuelni odbornik i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina, nakon današnjeg obilaska poplavljenih područja i površina u Janji prethodnih dana zbog izlivanja rijeke Drine iz svog korita pokrenuo je inicijativu. Inicijativu za nadoknadu gubitaka kod poljoprivrednika uzrokovanih poplavama prenosimo u potpunosti:
Poplave u Janji prouzrokovale velike štete poljoprivrednicima, Mustafa Gradaščević pokrenuo inicijativu za nadoknadu gubitaka

Svjedoci smo da su proteklih dana poplavljeni dijelovi Janje i Semberije koji gravitiraju rijeci Drini. Do momenta kada pišem ove riječi, voda se dobrim dijelom povukla u svoje korito s tim da se zadržala u staračama, udolinama, njivama, kanalima…

Poplave u Janji prouzrokovale velike štete poljoprivrednicima, Mustafa Gradaščević pokrenuo inicijativu za nadoknadu gubitaka

Odmah sutra ću zatražiti od Gradske uprave, gradonačelnika i resornih odjeljenja, a posebno Odjeljenja za poljoprivredu da se formiraju komisije koje će obići poplavljena područja i popisati štetu koja je načinjena. A šteta nije mala. Najveća šteta je načinjena na poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednim objektima, stočnoj hrani. Ne treba izostaviti i štete na ostalim objektima i materijalnim dobrima. Danas sam se čuo sa nekoliko poljoprivrednika koji su pretrpili štete od visokog nivoa Drine.

Kod jednog od njih, drinska voda je ušla u plastenike u kojima je bio mladi luk, špinat i salata – poljoprivredne kulture koje su za koji dan trebale biti plasirane na tržište.

Kod drugog je poplavljeno oko tri dunuma luka na otvorenom i pšenica.

Poplave u Janji prouzrokovale velike štete poljoprivrednicima, Mustafa Gradaščević pokrenuo inicijativu za nadoknadu gubitaka

Treći je pak, ostao bez stočne hrane – silaže jer je bila nekoliko dana u vodi.

Kod četvrtog je u pitaju oko osam dunuma zasađenih jagodom koje su i danas u vodi, i pitanje šta će sa njih biti kada se voda povuče.

Ovakvih primjera je na desetine u Janji. Kao odbornik i potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina tražim i zahtijevam od gradonačelnika Grada Bijeljina da koliko sutra dadne nalog i oformi komisije za evidentiranje i procjenu šteta nastalih usljed poplave rijeke Drine.

Nakon što se izvrši evidentiranje i procjena nastale štete, tražim i zahtjevam isto tako od gradonačelnika Grada Bijeljina da, u skladu sa budžetskim mogućnostima izvrši obeštećenje i pomoć poplavljenima.

Nadam se da će gradonačelnik imati sluha i što prije reagovati po ovom zahtjevu.