Tužilaštvo odustalo od osam tačaka optužnice protiv Milana Trišića za počinjene zločine u Bratuncu 1992.godine

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine okončalo je ulaganje materijalnih dokaza na suđenju Milanu Trišiću, optuženom za zločine počinjene u Bratuncu 1992. godine.
Tužilaštvo odustalo od osam tačaka optužnice protiv Milana Trišića za počinjene zločine u Bratuncu 1992.godine

Tužilaštvo je ulaganjem seta od 30-ak materijalnih dokaza okončalo dokazni postupak. Uloženi su izvještaji o sudsko-mediciskoj ekspertizi i identifikaciji, kao i izvodi iz matičnih knjiga umrlih za više osoba.

Dokumentacija je uložena za Fahrudina Džafića, Mehmedaliju Verlaševića, Mehu Avdića, Dževada Bajramovića, Idriza Suljića, Ramu Kadrića, Ćamila Karića i Sakiba Mehmedovića.

Odbrana je prigovorila na ulaganje DNK-a izvještaja i zapisnika o utvrđivanju identieta, jer smatra da oni ne mogu biti uvršteni u dokaze bez saslušanja lica koja su ih sačinila.

Trišić je optužen po 22 tačke optužnice da je, kao pripadnik Teritorijalne odbrane, učestvovao u progonu civila bošnjačke nacionalnosti – zatvaranjima, prisilnim nestankom, mučenjem i ubistvima.

Odbrani je ostavljen rok da se izjasni o izmijenjenoj optužnici koju je Tužilaštvo ranije dostavilo. Tužilac Mersudin Pružan je rekao da je odustao od osam tačaka optužnice.

Nastavak suđenja je 7. marta, kada će svjedočiti prvi svjedok Odbrane.