PU Zvornik: Povećan broja krivičnih dijela u odnosu na prošlu godinu

Policijska uprava Zvornik organizovala je  redovnu konferenciju za medije na kojoj je  rukovodstvo Policijske uprave prezentovalo  rezultate stanja bezbjednosti po kriminalitetu ,bezbjednosti saobraćaja i javnom redu i miru za mjesec januar 2023.godine  sa uporednim pokazateljima za prošlu godinu za isti period.

Kako je istakao načelnik PU Zvornik,Aleksandar Vasiljević u mjesecu januaru nije bilo krivičnih dijela i prekršaja koji mogu izazvati veću nacionalnu,rasnu ili vjersku netrpeljivost među građanima.Kofeicijent rasvetljenosti krivičnih dijela iznosi 85,5 posto što je za 9,54 posto više za isti period 2022.godine.Koeficijent rasvjetlenosti po nepoznatom počiniocu iznosi 66,67 posto što je za 21,22 posto više nego prošle godine.Došlo je do povećanja broja krivičnih dijela u odnosu na isti period prošle godine ali koeficijent rasvjetljenosti i po nepoznatom počiniocu je na visokom nivou rekao je Vasiljević.

Kako je rekao  načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Savić  na području Policijske uprave Zvornik u januaru mjesecu ove godine evidentirana su 54 krivična djela što je za 16 krivičnih dijela više nego u januaru mjesecu prošle godine.Zbog izvršenja ovih krivičnih dijela podnjeto je 45 izvještaja protiv 41 lica.Među ovim prijavljenim izvršiocima krivičnih dijela bilo je 10 povratnika i tri maloljetnika.Materijalna šteta koja je pričinjena ovim krivičnim dijelima iznosila je  237.936 KM. Od ovog broja evidentiranih krivičnih dijela 42 krivična dijela su bila iz oblasti opšteg kriminaliteta,3 krivična dijela iz oblasti zloupotreba droga,9 krivičnih dijela iz oblasti privrednog kriminaliteta, dok krivičnih dijela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja u mjesecu januaru nije bilo.Kada je u pitanju oblast opšteg kriminaliteta,u januaru mjesecu evidentirana su 42 krivična dijela što je za 9 krivičnih dijela više nego u januaru mjesecu prošle godine.

Načelnik sektora policije Dražan Erkić istakao je da kada je u pitanju oblast javnog reda i  mira u mjesecu januaru 2023.godine na području PU Zvornik javni red i mir narušen je u 38 slučajeva i to prilikom evidentirano je 52 prekršaja,što je više za nekih 18 prekršaja ili 53 posto u odnosu za isti period prošle godine. Prekršaji su počinjeni od strane 54 lica a među počiniocima prekršaja evidentirano je jedno maloljetno lice dok su 15 lica bili povratnici u činjenju prekršajaj avnog reda i mira.

Kada je u pitanju oblast bezbjednosti saobraćaja  u mjesecu januaru 2023.godine evidentirano je 45 saobraćajnih nezgoda, što je manje za deset saobraćajnih nezgoda ili 18 posto u odnosu na isti period prošle godine.Od ukupno 45 saobraćajnih nezgoda 18 saobraćajnih nezgoda je bilo sa nastradalim licima,što je za jednu saobraćajnu nezgodu više nego za isti period prošle godine.Od ukupno 18 saobraćajnih nezgoda sa nastradalima licima,pet saobraćajnih nezgoda je bilo sa teško povređenim licima i 13 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrjeđenim licima.Saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom bilo je 27 dok  saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima nije bilo u januaru mjesecu 2023.godine.

U januaru mjesecu 2023.godine  policijski službenici PU Zvornik ukupno su kontrolisali  430 vozila i vozača i tom prilikom izdali su 881 prekršajni nalog.Iz saobraćaja je isključeno 17 vozila i 80 vozača.Od ukupno 80 vozača,60 vozača   je bilo isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola,3 vozača zbog odbijanja testiranja na prisustvo alkohola u organizmu,9 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog odbijanja testiranja na prisustvo droga u organizmu, 5 vozača zbog upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom i 3 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom za vreme trajanja zabrane.

Kada su u pitanju ilegalne migracije u ovom periodu smanjeno je kretanje ilegalnih migranata. U mjesecu januaru na području PU Zvornik pronađeno je i evidentirano 12 migrana ta dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 17 migranata.Svih  12 ilegalnih migranata bili su muškog pola i punoljetni,a najveći broj migranata je sa područja Maroka.