Pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu pročitan je iskaz Omera Ambeškovića, koji je dat Tužilaštvu ...

Pred Višim sudom u Beogradu danas je odloženo ročište na suđenju Višnji Aćimović, optuženoj da ...

Goran Dragović, branilac Steve Mumovića, rekao je kako iz jednog i drugog nalaza vještaka medicinske ...

Okružni javni tužilac Nemanja Sladoje pročitao je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu paragrafe iz ...

Bastah je u prvostepenom postupku osuđen na 20 godina zatvora za ubistva 34 osobe počinjena 1992. na ...

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik, u protekla 24 časa evidentirana su dva ...