Raspisan konkurs za zbirku kratkih priča “Trium reginarum“

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, raspisuje konkurs za zbirku kratkih priča pod nazivom ’’Trium reginarum’’, za šesti Regionalni festival fantastične književnosti REFESTICON 2018, koji se održava u maju u Bijelom Polju.

Raspisan konkurs za zbirku kratkih priča “Trium reginarum“

“Ovogodišnji festival je posvećen vladarkama iz srednjeg vijeka Mari Crnojević, Katarini Kosača i Milici Hrebeljanović, koje historijski i kulturološki povezuju region”, navodi direktor Radija Bijelo Polje, Dragić Rabrenović. Prema njegovim riječima festival se realizuje u sklopu projekta ’’Tri kraljice’’ u kome su partneri Muzej grada Zenice i Narodni muzej Valjevo.

“Potrebno je da priče do sada nisu objavljivane, a da se odnose na epsku ili naučnu fantastiku, fantaziju ili horor, pri čemu jedan autor može poslati jednu priču koja će biti anonimno ocijenjena od strane međunarodnog žirija, koga čine istaknuti književnici i predstavnici partnerskih festivala iz regiona”, napominje Rabrenović.

Kako saopštava organizator šestog REFESTICON-a potrebno je da se radnja odnosi na jednu ili više pomenutih vladarki, a može se odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica, a krajnji rok za slanje je 30. april na adresu refesticon@gmail.com.

“Očekujemo da će ova tema zainteresovati autore širom regiona i da će biti inspirativna za književnu fantastiku jer je riječ o ženama koje su ostavile značajan trag u periodu srednjeg vijeka i koje su, osim što su se nalazile na vladarskim pozicijama, bile sve u srodstvu”, zaključio je Rabrenović.

Planirano je da se autori objavljenih priča predstave na festivalu koji će se po šesti put održati u Bijelom Polju u saradnji sa pertnerima iz regiona i institucijama iz Crne Gore i Bijelog Polja.

Propozicije konkursa:

1.Na konkurs se mogu slati samo neobjavljene priče (epska ili naučna fantastika, fantazija, horor) o tri vladarke iz srednjeg vijeka (Mara Crnojević, Katarina Kosača i Milica Hrebeljanović) koje historijski i kulturološki povezuju Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu;
2.Potrebno je da se radnja odnosi na jednu ili više pomenutih vladarki, a može se odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;
3.Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica;
4.Tekst treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu refesticon@gmail.com i to u Word-u (font Arial, veličina 12) sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
5.Jedan autor/autorka može poslati samo jednu do sada neobjavljenu priču u bilo kojoj formi za čije autorstvo i odgovara;
6.Krajnji rok za slanje priča je 30. 4.2018. godine;
7.Odabrane priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;
8.Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala;
9.Odabrane priče će biti objavljene u zbirci “Trium reginarum“ koja će premijerno biti predstavljena na 6. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON 2018 koji se održava u Bijelom Polju, Crna Gora.

(Esrebrenica)

Podijelite nas :