Desetak ilegalnih migranata prešlo je večeras Drinu iz pravca Malog Zvornika i ušlo na područje Zvornika.

Migranti prešli su Drinu na oko 600 metara nizvodno od mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji povezuje Mali Zvornik i Zvornik, na kome se nalazi granični prijelaz za pješake.

Oni su prije prelaska razgledali na obali Drine u Malom Zvorniku gdje je najpogodnije prijeći, odnosno gdje je Drina najplića kako bi lakše prešli sa obale na obalu.

Prvo su rijeku prelazili pojedinačno, a potom su, kada su se uvjerili da je vodostaj povoljan i bezbjedan, odlučili su da pređu vodu u nešto većoj grupi. Tokom prelaska rijeke, odjeću su stavili u rančeve, da bi je nakon prelaska presvukli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *