Direktor kompanije „Alumina“ Zoran Stevanović kaže da se negativni trend smanjenja izvoza domaće privrede na inostrano tržište u prvom kvartalu ove godine usljed recesije u evropskoj i svjetskoj ekonomiji, u određenoj mjeri odrazio i na poslovne rezultate najvećeg zvorničkog kolektiva.

-Sve prisutno smanjenje prodaje roba i usluga u inostranstvo, a naročito na prostore Evropske unije, u nekoj mjeri je pogodilo i naš kolektiv – kazuje Stevanović. Neznatno je prvi kvartal ove godine, po količini izvezene robe, niži od 1 do 1,2 odsto u odnosu na prvi kvartal 2023. godine, dok, posmatrano finansijski, to, međutim, značajnije utiče na naše prihode, s obzirom da nam non stop dolazi do smanjenja cijena naših proizvoda na stranim tržištima, a posebno u evropskim zemljama – istakao je Stevanović.

Govoreći o aktuelnom poslovnom trenutku kompanije, Stevanović je objasnio da situacija nalaže da idemo što više i što brže u racionalizaciju, te povećanje proizvodnih kapaciteta, naročito onih proizvoda koji imaju stabilnu, odnosno rastuću cijenu.

-Kolektiv „Alumina“ i naš menadžment će u toku ovog mjeseca otvoriti novu sedmu liniju za proizvodnju fino precipitiranih hidrata, gdje ćemo povećati kapacitet za više od 10 odsto. To će nam pomoći da drugi, treći i četvrti kvartal u ovoj poslovnoj godini, budu, nadamo se, bolji i uspješniji nego što je bio prvi kvartal – ističe Stevanović.

S tim u vezi, direktor „Alumine“ objašnjava da, naročito velike kompanije, kao što je i „Alumina“, gdje imamo veliki broj proizvoda i veliki broj zaposlenih, moraju biti prilagodljive svim poslovnim momentima u novonastalim situacijama i prilikama na svjetskim tržištima.

-Naš menadžment sve čini da ostanemo i opstanemo na tržištu, da naši poslovni rezultati budu što bolji i da pritom brinemo o našim zaposlenima. Jednom riječju, činimo sve kako bismo ostali konkurentni ne samo na tržištu Evropske unije, nego i na ostalim tržištima u svijetu – naglašava Stevanović, izražavajući očekivanje da će, kako kaže, period do kraja godine „ispeglati“ nastali deficit u odnosu na prethodnu godinu, u smislu pada tražnje i smanjenja cijena na svjetskom tržištu kad su u pitanju proizvodi „Alumine“.

S obzirom da, kako kaže Stevanović, imamo svakodnevne zahtjeve naših dobavljača za povećanjem cijena njihovih roba i s druge strane svakodnevne zahtjeve naših kupaca za smanjenje cijena naših gotovih proizvoda, iz tog razloga, naglašava direktor „Alumine“, menadžment i svi zaposleni moraju se boriti za što racionalniju proizvodnju i smanjenje troškova na svakom koraku.

To će nas, ocjenjuje Stevanović, svrstati i dalje u red najvećih kompanija u regionu i kompanija koje će raditi profitabilno i razvojno.

-Mi ćemo do kraja ove godine uvesti u proizvodnju još dva nova proizvoda – rekao je Stevanović , najavljujući sastanak sa potencijalnim poslovnim partnerom iz Sjedinjenih Američkih Država, koji bi nam, kako je rekao, otvorio mogućnosti donošenja tehnologije za jedan novi proizvod, da se još više učvrstimo na inostranim tržištima i povećamo naše izvozne kapacitete, a sve za dobrobit ljudi koji žive na ovim prostorima.

(Alumina info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *