Elfeta Veseli za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića osuđena na deset godina zatvora

Sud Bosne i Hercegovine osudio je Elfetu Veseli na deset godina zatvora za ubistvo dvanaestogodišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića, počinjeno 1992. na području Zvornika. Istom presudom Sakib Halilović je oslobođen optužbe da je propustio da poduzme mjere da izvršilac tog ubistva bude kažnjen.

Elfeta Veseli za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića osuđena na deset godina zatvora

“Vijeće je utvrdilo da je Veseli ubistvo dječaka izvršila s direktnim umišljajem – pucajući mu iz vatrenog oružja u glavu iz neposredne blizine”, kazao je predsjedavajući sudija Darko Samardžić.

Halilović je oslobođen optužbe da je u svojstvu komandanta Diverzantskog voda združenih jedinica Liplje-Kamenica posmatrao kako je Veseli izvršila ubistvo, te da je propustio da poduzme mjere da izvršilac tog ubistva bude kažnjen.

“Tužilaštvo je van razumne sumnje dokazalo postojanje oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije BiH i da je optužena pripadala jednoj od strana oružanog sukoba. Odbrana je sporila da je Veseli bila pripadnica bilo koje formacije, a Vijeće je, analizirajući sve provedene dokaze, utvrdilo postojanje Diverzantskog voda združenih jedinica Liplje-Kamenica i da je Veseli bila pripadnik voda, a komandir Halilović”, rekao je Samardžić.

Samardžić je naglasio da je Vijeće utvrdilo da je Veseli počinila djelo neutvrđenog datuma u julu ili početkom augusta 1992. godine, te da je osuđena za zločin protiv civilnog stanovništva po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije, koji je važio u vrijeme počinjenja djela.

“Vijeće naglašava da je primjena Kaznenog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) od izuzetne važnosti za Halilovića jer djelo za koje je on optužen nije bilo propisano u tom zakonu. U KZ-u SFRJ nije predviđen vid odgovornosti koju je Tužilaštvo BiH stavilo na teret optuženom”, kazao je Samardžić.

Elfeta Veseli za ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića osuđena na deset godina zatvora

Samardžić je istaknuo da su brojni svjedoci u ovom postupku značajno mijenjali iskaze, te je Vijeće prihvatilo iskaze koje su dali u istrazi, dodavši da je prilikom mijenjanja iskaza bilo minimiziranja i banaliziranja.

Predsjedavajući sudija je naglasio da zbog brojnih kontradiktornosti Vijeće nije moglo pokloniti vjeru zaštićenom svjedoku S-1, koji je jedini očevidac, ali da je poklonilo vjeru drugim svjedocima, kao i zapisniku iz istrage u kojem se navodi da je žena albanske nacionalnosti Elfeta Veseli izvršila ubistvo dječka.

Istaknuo je da je za Vijeće bio posebno značajan iskaz svjedoka kojem je Veseli potvrdila da je ubila dječaka.

Optuženoj Veseli će u kaznu biti uračunato vrijeme koje je provela u pritvoru od 24. marta 2017. godine, kao i vrijeme koje je provela u ekstradicionom pritvoru.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

(BIRN)

Podijelite nas :