Požari gašeni u Šljunkari-Čelopek, Grbavcima, Jusićima, Apel iz Vatrogasne jedinice za sve stanovnike, najavljene kazne (FOTO)

Danas oko 15:30h po dojavi ekipa zvorničkih vatrogasaca je izašla na intervenciju u naselje Čelopek na Šljunkaru gdje je gorila čamova građa i oblice drvene. Požar je pretio da se proširi na obližne objekte ali uz brzu intervenciju vatrogasaca požar je lokalizovan.  U akciji gašenja požara učestvovalo je jedno navalno vozilo i dva vatrogasca. Ovo je posljednji požar zbog kojeg su zvornički vatrogasci morali intervenisati. Zbog učestalih požara u nastavku prenosimo apel i upozorenje iz Policijske uprave Zvornik za sve one koji neodgovornim ponašanjem izazovu požar i materijalnu štetu. Prije Apela još dvije intervencije koje su zabilježili vatrogasci u Zvorniku.

Požari gašeni u Šljunkari-Čelopek, Grbavcima, Jusićima, Apel iz Vatrogasne jedinice za sve stanovnike, najavljene kazne (FOTO)
Zvornički vatrogasci u akciji

Sinoć oko 17:30h vatrogasci su po prijemu dojave izašli na intervenciju šumskog požara u selo Jusići kod Malešića.
Naša ekipa došla je do linije razdvajanja koja je minirana te je zbog noći i nepristupačnosti terena bila prinuđena da se vrati na početne položaje i odatle prati razvoj događaja na požarištu.

Požari gašeni u Šljunkari-Čelopek, Grbavcima, Jusićima, Apel iz Vatrogasne jedinice za sve stanovnike, najavljene kazne (FOTO)
Požar u Čelopeku

Još jednom apelujemo na sve građane Zvornika da povedu računa o nekontrolisanom paljenju tokom proljećnih radova na njivama i gazdinstvima.

Požari gašeni u Šljunkari-Čelopek, Grbavcima, Jusićima, Apel iz Vatrogasne jedinice za sve stanovnike, najavljene kazne (FOTO)
Požar u Jusićima u minskom polju

Juče oko 14:30h po dojavi naša ekipa intervenisala je u Gornjim Grbavcima na gašenju šumskog požara.
Požar je lokalizovan i potpuno ugašen. Nema veće materijalne štete. Izgorela površina obrasla šikarom i suvom travom i sprečeno širenje na visoku bukovu šumu.  Izgorelo je 15 duluma šikare i niskog rastinja.
U intervenciji učestvovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

Požari gašeni u Šljunkari-Čelopek, Grbavcima, Jusićima, Apel iz Vatrogasne jedinice za sve stanovnike, najavljene kazne (FOTO)
Požar u Grbavcima

APEL: 

Povodom proljećnog uređenja zemljišta i povećane opasnosti od izbijanja požara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik upućuje apel građanima Zvornika, da ukoliko iskoriste sunčano i toplo vrijeme za uređenje zemljišta i spaljivanje trave, korova i otpada na poljoprivrednim i drugim površinama na otvorenom, izvrše kontrolisano spaljivanje, te strogo vode računa da ne izazovu požar.

Lica kojima vatra izmakne kontroli i izazovu požar, treba odmah da pozovu vatrogasnu jedinicu na broj 123 i prijave požar, ne preduzimajući nikakve aktivnosti koje će im ugroziti životе ili zdravlje. U cilju zaštite imovine i lica pozivamo građane da dosljedno preduzimaju sve bezbjedonosne mjere prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru i poštuju zakonom propisane uslove prilikom spaljivanja.

Posebnu pažnju poljoprivrednici trebaju obratiti prilikom izvođenja radova na poljoprivrednim zemljištima tokom čišćenja, paljenja korova i drugih rastinja i trebaju preduzeti sve potrebne mjere i radnje da se vatra ne širi van parcele koja se priprema za sjetvu.

Prilikom spaljivanja na otvorenom treba strogo voditi računa da se vatra ne pali u blizini objekata, šuma, krošnji, električnih vodova i stubova kako ih plamen ili prelijetanje iskri ne bi mogli zahvatiti, te izazvati požar nesagledivih posljedica.

Zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra. Nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja česti su uzroci požara, a posebnu opasnost predstavlja nekontrolisano spaljivanje gorivog materijala u blizini šumskih kompleksa i zasada.

-Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjićemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice. Zato apelujemo na građane da spaljivanje korova i drugog materijala prilikom uređenja svojih imanja obavljaju na odgovoran način i na površinama koje mogu kontrolisati kako bi se sprečilo širenje vatre i nastanak većih požara – istakao je za medije komandir PVJ Zvornik Slavisa Milić.

U slučaju izbijanja požara , lica su dužna da u što kraćem roku obavijestite PVJ Zvornik putem telefona 123 ili PU Zvornik 122. Protiv lica koja su inesavjesnim ponašanjem zazavala požare ili ne obavijeste o izbijanja požara i time ugrozili živote i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu, biće preduzete zakonom propisane mjere i sankcije.

Podijelite nas :