Tag: ratni zlocinac

Pročitajte sažetak presude Radovanu Karadžiću koju je danas pročitao sudija Van Jonsen, Zvornik pomenut na više mjesta

Pročitajte sažetak presude Radovanu Karadžiću koju je danas pročitao sudija Van Jonsen, Zvornik pomenut na više mjesta

BiH, NAJNOVIJE, VIJESTI
Pročitajte sažetak presude Radovanu Karadžiću koju je danas pročitao sudija Van Jonsen (Vagn Joensen). Na osnovu naloga o rasporedu od 22. februara 2019. i u skladu s pravilom 144(D) Pravila o postupku i dokazima Mehanizma, izreći ću danas Presudu Žalbenog vijeća u postupku Tužilac protiv Radovana Karadžića. Ovaj usmeni sažetak ne predstavlja nijedan dio službene i mjerodavne Presude Žalbenog vijeća, koja će u pismenom obliku, u povjerljivoj i javnoj verziji, biti podijeljena stranama u postupku na kraju ovog zasjedanja. A. Kontekst Tokom perioda na koji se odnosi optužnica, Radovan Karadžić je obavljao funkcije u rukovodstvu bosanskih Srba i od decembra 1992. bio predsjednik Republike Srpske ("RS") i vrhovni komandant njenih oružanih snaga ("VRS"). Dana 24. marta 2016., Pr