Thursday, June 4#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Aktivnosti na 14. EMMAUS – Međunarodnom omladinskom radnom kampu u Potočarima, zvornički omladinci dali svoj doprinos


Prati novosti i na fejsbuku!

Niz radnih aktivnosti koje se ovih dana sprovode kroz organizaciju kampa u Potočarima, rezultirale su snažnim porukama solidarnosti i održivosti. Ono što mladi ljudi sa ovog mjesta šalju kao poruku svijetu je da Srebrenica ima potencijal održivosti i razvoja i da u suštini treba zasukati rukave kako bi se dostigao cilj.

Aktivnosti na 14. EMMAUS – Međunarodnom omladinskom radnom kampu u Potočarima, zvornički omladinci dali svoj doprinos

Iz Međunarodnog foruma solidarnosti su o ovogodišnjem kampu saopštili:

Naši ciljevi su prije svega održivost stalnih projekata koje MFS-EMMAUS realizuje na ovom području kao i izgradnja Centra za stara lica čije temelje kopaju snažne ruke volontera. Pored izvođenja radova na objektu centra, druga ekipa je vršila podjelu obroka starim i iznemoglim osobama na području Bratunca i Srebrenice kroz naš projekat “Jedan obrok dnevno”. Jako bitno je spomenuti da su volonteri dali veliki doprinos i na uređenju naše farme na Palama kod Potočara gdje je u Aprilu zasijano preko dvadeset dunuma krompira koji će se koristiti u humanitarne svrhe, saopštili su iz MFS-a.

Direktor zvorničkog centra MFS EMmaus u Zvorniku Elma Mustajbašić je o učešću zvorničkih volontera izjavila:

Polaznici Folklorne sekcije MFS-Emmaus iz Zvornika su prvi put su učestvovali na Emmaus – Omladinskom radnom kampu u Potočarima. Oduševljeni su i kažu da će i naredne godine rado učestvovati, rekla je Mustajbašić.

Aktivnosti na 14. EMMAUS – Međunarodnom omladinskom radnom kampu u Potočarima, zvornički omladinci dali svoj doprinos

Jedna od najaktivnijih organizacija na području regije srednjeg Podrinja je zasigurno Međunarodni forum solidarnosti Emmaus koji svojim aktivnostima doprinose da se uslovi života na ovom području poboljšaju.

(Zvornicki.ba)

Podijelite nas :

loading...