Dvadeset stipendija za studente u Malom Zvorniku

Za dvadeset najuspešnijih studenata sa područja Malog Zvornika opština je obezbedila stipendije i za tu namenu u 2019. godini iz budžeta izdvojila dva miliona dinara. Kako navode u opštinskoj upravi, stipendije će biti isplaćivane deset meseci, u jednakim mesečnim ratama, po 10.000 dinara, a studentima završne godine studija, sa neparnim brojem semestara, u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra 2018. godine.

Dvadeset stipendija za studente u Malom Zvorniku

– Od 26 prijavljenih, pravo na ovogodišnje stipendije u Malom Zvorniku ostvarilo je 15 studenata, koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija – saopštila je opštinska uprava.

Dvadeset stipendija za studente u Malom Zvorniku

Osnovni uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za studente bili su da se studiranje odvija na teret budžeta, da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,5 i da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, da su položili sve ispite iz prethodnih godina i da imaju prebivalište na teritoriji Malog Zvornika najmanje tri godine.

(loznicke novosti)

Podijelite nas :