Naselje Tulići u džematu Glumina Medžlisa Islamske zajednice Zvornik će ako Bog da uskoro imati mesdžid.

Izgradnja mesdžida u Tulićima
Tulići
Potreba za ovim objektom se osjećala već nekoliko godina. Ovih dana su započeli radovi na objektu, a uporedo teku i drugi potrebni poslovi. Zemljište za mesdžid su poklonili Suada i Ibro Tulić. Izgradnja mesdžida je obezbjeđena posredstvom MFS-EMMAUS, koji su obezbjedili veći dio sredstava.

 

Za efikasnije realiziranje planiranog projekta imenovan je Građevinski odbor u sastavu: Munib Pargan, predsjednik, Vehid ef. Muratbegović, Hazir Isić, Zijo Bećirović, Haris Bećirović i Haso Pandur. Članovi Građevinskog odbora su održali sastanak sa predsjednikom Izvršnog odbora Medžlisa Mustafom Muharemović i dogovarali predstojeće poslove oko obezbjeđenja potrebne dokumentacije i sredstava kako bi ovaj mesdžid služio svojoj namjeni.

(medzlis-zvornik.info)