Kompanija “Alumina” iz Zvornika dobila je pozitivno mišljenje nezavisnog revizora koji je kontrolisao finansijske izvještaje ovog privrednog društva u 2018. godini. Nezavisni revizor je konstatovao da finansijski izvještaji poslovanja „Alumine“ daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim stavkama.

KOMPANIJA „ALUMINA“ PET GODINA UZASTOPNO DOBIJA POZITIVNO MIŠLJENJE REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Ovo je peta godina uzastopno kako kompanija „Alumina“ dobija pozitivan revizorski izvještaj. Direktor Sektora za ekonomiku i finansije u „Alumini“ Vladimir Krstić kaže da je revizija trajala dva mjeseca i da pozitivno mišljenje ovlašćenog nezavisnog revizora dokazuje da su sve službe i sektori koji su bili odgovorni u preduzeću, od proizvodnje do zajedničkih službi, uradili svoj zadatak na najvišem nivou.

-Revizija je izvršena u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, opisani su i testirani svi poslovni procesi i rezultati tih procesa pri čemu nisu identifikovane greške koje bi dovele do toga da li „Alumina“ ima kvalifikacije – ističe Krstić i dodaje da nezavisni revizor nije uočio nikakve nepravilnosti koje bi zahtijevale dodatne kvalifikacije na finansijske izvještaje, što znači da je poslovanje „Alumine“, u svim materijalno značajnim stavkama, u skladu sa zakonom, standardima i računovodstvenim pravilima.

Krstić navodi da su zapažanja revizora uglavnom bila kao i ranijih godina na uobičajene okolnosti koje prate poslovanje „Alumine“, odnosno status ovog privrednog društva“, čiji je vlasnik u stečaju, a uz to prate i sudski sporovi u različitim fazama i prema različitim sudovima.

KOMPANIJA „ALUMINA“ PET GODINA UZASTOPNO DOBIJA POZITIVNO MIŠLJENJE REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Vladimir Krstić

-Sama iskušenja koja „Aluminu“ prate u poslovanju vezana su za okolnosti koje nisu računovodstveno- finansijske prirode, već se odnose na pravni status – naglašava Krstić. On kaže da pozitivan revizorski izvještaj pokazuje da „Alumina“ poštuje zakonske propise i obaveze prema poreskim organima, poštuje objelodanjivanje i prezentacije prema međunarodnim računovodstvenim standardima i da priznaje sve obaveze i potraživanja u poslovnom bilansu koja su u skladu sa zakonom i važećim standardima.

– „Alumina“ je apsolutno transparentna kompanija, što je potvrđeno i od strane ovlašćenog nezavisnog revizora, koji radi po zakonima Republike Srpske – ističe Krstić. Prema njegovim riječima, dobit koju je „Alumina“ ostvarila u 2018. godini, u skladu sa zakonom, knjižiće se za „pokrivanje“ gubitaka stvorenih u godinama prije pokretanja stečaja u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“.

Ostvarenim profitom, objašnjava Krstić, dodatno se povećava vrijednost preduzeća, što je bitno za povjerioce, koji imaju priznata potraživanja kod stečajnog dužnika, Fabrike glinice „Birač“, ali i za zaposlene u „Alumini“, prije svega.
-Dobit koju preduzeće ostvaruje omogućiće da se poveća vrijednost kapitala i vrijednost poslovanja, odnosno vrijednost kompanije, što predstavlja dodatnu sigurnost, kako povjeriocima fabrike i radnicima koji rade u „Alumini“, tako i našim komitentima, kupcima, dobavljačima, bankama i drugim koji su u poslovno vezani za ovu fabriku – kazuje Krstić i podsjeća da se ostvarena dobit iz prethodnih godina finansijski prelila u zalihe, zatim osnovna sredstva, kao i u regulisanje dijela dugova nastalih u ranijem periodu.

Pored toga, navodi naš sagovornik, „Alumina“ je u 2018. godini imala značajne materijalne investicije u osnovna sredstva, prije svega u proizvodne procese, kako bi unaprijedila vrste gotovih proizvoda, odnosno proširila svoj proizvodni asortiman i tako dugoročno osigurala sigurnost i stabilnost u svom budućem poslovanju.

-„Alumina“ je u 2018. godini iskazala neto dobitak u izosu od preko 11,5 miliona KM, dok je poslovni dobitak bio blizu 18,3 miliona KM – ističe Krstić, dodajući da je ovaj poslovni rezultat isključivo plod čistog poslovanja privrednog društva, a ne računovodstvenih procjena, vrednovanja, reklasifikacija i sličnih ekonomskih kategorija.
On kaže da je „Alumina“ u prošloj godini platila poreza i doprinosa više od 14,6 miliona KM, dok su ukupna ulaganja dostigla 10,6 miliona KM.

-Pozitivno mišljenje ovlašćenog nezavisnog revizora ukazuje na stabilnost, organizovanost i adekvatno praćenje svih poslovnih transakcija, a samim tim i na izvjesnu budućnost za „Aluminu“, njenih 1.550 radnika i cijelu regiju koja u dobroj mjeri zavisi od poslovnih rezultata ove kompanije – zaključuje Vladimir Krstić.

(Služba za odnose sa javnošću DOO “Alumina”)

(Promotivni tekst)